| شنبه، 28 فروردین 1400
گزارش بازرس سازمان فرهنگی شهرداری رشت از قراردادهای این سازمان؛
       کد خبر: 99182
نگاه ایران:  گزارش بازرس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از مغایرت های متعدد در مسایل مالی این سازمان پرده برداشته است. در گزارش بازرس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از دوره ی مدیریت آقای علیرضا قانع بر این سازمان در حالی ارائه شد که در آن به تخلفات گسترده ای اشاره شده است. در بندی از گزارش آمده است که به رغم تاکیدات فراوان در جلسه ۹۵/۵/۱۲ شورای سازمان، درباره حل مشکلات مطروحه و دادن فرصت کافی، مغایرت حساب سازمان در سال ۹۳ تهیه شد و موارد هزینه های ثبت نشده و درآمد ثبت نشده مشاهده می شود. همچنین مشکلات مطروحه در جلسه شورای سازمان مربوط به سال ۹۳ به طور کامل رفع نشده است. علاوه بر این، به دلیل عدم تهیه مغایرت حسابهای سال ۹۴، پیش می شود پس از تهیه آن هم دارای هزینه و درآمد ثبت نشده است، در نتیجه مانده حساب های جاری دارای ماهیت «¬خلاف واقعیت» است. در این گزارش آمده است که در بسیاری از اسناد امضای صاحبان امضای مجاز موجود نیست و این مساله به معنای بی اعتباری اسناد موردنظر است. در گزارش به نمونه سندهای۱۸۶۱، ۱۹۳۹،۱۹۴۲،۱۹۴۳،۱۹۴۴،۱۹۴۵و ۱۹۱۸ اشاره شده است. بازرس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اشاره کرده که به رغم تاکیدات فراوان و گزارش های قبلی درباره ی باز بودن حساب علی الحساب و پیش پرداخت ها و تنخواه کارپرداز قبلی، همچنان دارای مانده باز است.همچنین گزارش مذکور نشان می دهد که در تراز سال ۹۵، حدود ۴ میلیارد و ۸۰۶ میلیارد ریال تحت عنوان حساب بدهکاران طلب سازمان نشان داده می شود که عمده این مبلغ بابت طلب از شهرداری ثبت شده که این مساله با حساب های شهرداری مغایرت دارد، در نتیجه مانده این حساب کاملا مغایر بوده و صورت های مالی و تفریغ بودجه را با مشکل اساسی رو به رو می کند. در این گزارش به ابهام مشخص درباره قرارداد نشر کتاب محلات اشاره شده که ۳۰ میلیون تومان بابت آن پیش پرداخت انجام شده و به رغم پایان مدت قرارداد تاکنون موضوع قرارداد تحویل داده نشده و ضمانت لازم نیز گرفته نشده است. شنیده ها حاکی از آن است که طرف این قرارداد که پس از گذشت پنج ماه از پایان قرارداد هنوز کار را تحویل نداده، یکی از کسانی است که بر اساس شواهد موجود به تخریب شهردار رشت در فضای مجازی می پردازد. در انتهای گزارش بازرس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی آمده که «با عنایت به مطالب مذکور چه توجیهی برای پرداخت پاداش عضویت در هیات مدیره توسط مدیرعامل وقت (آقای قانع) وجود دارد. این در حالی است که هیچیک از اعضای شورای سازمان شامل آقایان ثابت قدم، شوقی، خوشحال، افتخاری و مصباحی مبلغی تاکنون دریافت نکرده اند و ایشان حتی بدون وجود تصویر چک صادره (که در اسناد بایگانی سازمان موجود نیست) به خود داشته اند؟ آیا ایشان در اولویت است یا کلیه مسوولین و هنرمندان، ورزشکاران، مربیان و…؟ ایشان به نام ارزشی بودن چه کردند و چه می خواستیم بکنند؟   نگاه ایران: جوابیه علیرضا قانع؛ مدیر عامل سابق سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت به این مطلب را از اینجا بخوانید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code