| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
نگاه ایران: انتخابات سالیانه حزب کارگزاران سازندگی (تشکیلات گیلان) برگزار شد. در این انتخابات درون حزبی که عصر روز یکشنبه برگزار شد با آرای حاضرین، عبدالرضا بی آزار با اکتساب ۱۷ رای به عنوان رئیس حزب شاخه گیلان و محمد زالفی با ۹ رای به عنوان دبیر تشکیلات گیلان انتخاب شدند. در این انتخابات درون حزبی، با آراء حاضرین، عبدالرضا بی آزار با اکتساب ۱۷ رای به عنوان رئیس حزب شاخه گیلان و محمد زالفی با ۹ رای به عنوان دبیر تشکیلات گیلان انتخاب شدند. گفتنی است کامیار چایچی با اکتساب ۸ رای از دبیری حزب کارگزاران سازندگی گیلان باز ماند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code