| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران:زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران مشخص شد. به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، زمان پرداخت عیدی مستمری بگیران مشخص شد. آن دسته از بازنشستگانی که ٢٧ هرماه حقوق ماهیانه خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می کنند، عیدی را در تاریخ ١٧ اسفند دریافت خواهند کرد و عیدی بازنشستگانی که در ٢٧ هرماه از سایر بانک ها حقوق دریافت می کنند نیز در روز ١٨ اسفند واریز می شود. همچنین مستمری بگیرانی که ٢٦ هرماه حقوق دریافت می کنند در تاریخ ١٩ اسفند عیدی را دریافت می کنند. بازنشستگانی که حقوق ماهیانه خود را در تاریخ ٢٠ هرماه دریافت می کنند، در تاریخ ٢١ اسفند عیدی را دریافت خواهند کرد و عیدی کسانی که در تاریخ ٢٢ تا ٢٥ هرماه حقوق دریافت می کنند نیز همراه با حقوق اسفند به حساب آنان واریز می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code