| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران/گروه سیاسی: با حکمی از سوی دکتر محمد علی نجفی استاندار گیلان، «سید پویا شهشهانی رشتی» به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه استانداری گیلان منصوب شد. شهشهانی دانش آموخته سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه گیلان و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است. به گزارش نگاه ایران،شهشهانی مشاور کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت، عضویت در هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و کمیته محیط زیست و کمیته آب و فاضلاب شهری ستاد توسعه پایدار و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان را در کارنامه دارد. از دیگر سوابق شغلی وی می توان به حضور به عنوان کارشناس در شرکت کود آلی گیلان، حضور در جهاد دانشگاهی گیلان به عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی مدیریت و بهسازی پژوهشکده محیط زیست و کارشناس گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست و فعالیت در در پروژه های عمرانی در تاسیسات شهری و پتروشیمی اشاره کرد. شهشهانی جانشین افشین پورعلی شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code