| چهارشنبه، 28 مهر 1400
رییس سازمان چای در واکنش به تذکر نمایندگان به عدم پرداخت مطالبات چایکاران:
       کد خبر: 98820
نگاه ایران:رییس سازمان چای کشور گفت: از مجموع ۱۴۹ کارخانه چایسازی ۱۰۱ کارخانه بدهی خود را به طور کامل پرداخت کرده اند یعنی بدهی کارخانه ها ۴ درصد ارزش کل تولیدی است. محمدولی روزبهان رییس سازمان چای کشور در رابطه با تذکر کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص باقی مانده مطالبات چایکاران بیان داشت: از چایکاران به ارزش ۲۳۴ میلیارد تومان برگ سبز چای خریداری شده است که ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته با افزایش ارزش ریالی همراه بوده است. این رقم در سال گذشته ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است. او افزود: تا امروز ۲۲۵ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است یعنی بیش از ۹۶ درصد و حدود ۹ میلیارد تومان باقی مانده است. روزبهان با تاکید بر این که دولت کل سهم خود را به چایکار پرداخت کرده است، بیان داشت: برخی کارخانه های چایسازی بدهی خود را پرداخت نکرده اند. از مجموع ۱۴۹ کارخانه چایسازی ۱۰۱ کارخانه بدهی خود را به طور کامل پرداخت کرده اند یعنی بدهی کارخانه ها ۴ درصد ارزش کل تولیدی است. رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیگیری های سازمان چای در پرداخت مطالبات چایکاران بیان داشت: امیدواریم با همکاری کارخانجات بدهی چایکاران به حساب آنها واریز شود البته این رقم بالا نیست اما همین ۴ درصد هم حق کشاورز است و دولت موظف است که در راستای پرداخت آن اقداماتی انجام دهد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code