| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران: طی حکمی از سوی رضا علیزاده (مدیر کل اداره میراث فرهنگی و صنایع گرشگری) امین شجاع  بعنوان مشاور «در شرکت توسعه گردشگری و امور سرمایه گذاری» اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان منصوب شد امین شجاع، مدرس ،عضو ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در انتخابات ۹۲ و فعال سیاسی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code