| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران:تازه ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی صداوسیما نشان می دهد حسن روحانی و محمدباقر قالیباف همچنان از بیشترین شانس برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برخوردارند. جدیدترین نظرسنجی صداوسیما که سوم اسفند 95 و با نمونه 16020 نفر در سراسر کشور انجام شده نشان می دهد حسن روحانی با 28.8 درصد و قالیباف با 21.8 درصد در صدر قرار دارند. محمدرضا عارف با 12.2 درصد و سعید جلیلی با 7.3 درصد در رده های بعدی این نظرسنجی هستند. این میزان در نظرسنجی مشابهی در 19 بهمن برای روحانی و قالیباف به ترتیب 30.5 و 23.6 درصد بوده است. نتایج نظرسنجی تازه نشان می دهد روحانی بیشترین محبوبیت را در رشت (40)، یزد(35)، ارومیه (35) و تهران (34.5) دارد و در اهواز (17.9) از کمترین حمایت برخوردار است. بااین حال میزان آرای او در اهواز از عارف (17.4) ، قالیباف (13.9) و جلیلی  (14.3) بیشتر است. آرای قالیباف در 5 شهر قم، مشهد، بجنورد، بیرجند و زنجان از روحانی پیشی گرفته است. در این نظرسنجی، 52.7 پاسخ دهندگان گفته اند که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که 29 اردیبهشت برگزار می شود، شرکت می کنند. در برابر، 29.8 درصد نیز گفته اند در انتخابات شرکت نمی کنند. 10.3 درصد احتمالاً شرکت می کنند، 1.7 درصد احتمالاً شرکت نمی کنند و 5.5 درصد نیز هنوز تصمیم نگرفته اند. 29.6 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که «به نظر شما رقیب جدی آقای روحانی در انتخابات سال آینده ریاست  جمهوری چه کسی خواهد بود؟»، قالیباف را جدی ترین رقیب روحانی عنوان کرده اند. 13.3 درصد محمود احمدی نژاد، 9.4 درصد محمدرضا عارف، 7.3 درصد سعید جلیلی و 1.3 درصد نیز بقایی را جدی ترین رقیب روحانی دانسته اند. 50.2 درصد پاسخ دهندگان در این نظرسنجی پیش بینی کرده اند حسن روحانی برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد. 45.1 درصد نیز پیش بینی کرده اند او در انتخابات پیش رو پیروز نخواهد شد. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد میزان آرای منفی روحانی 37.7 درصد، قالیباف 23.1 درصد و جلیلی 21.1 درصد است. از پاسخگویان به جز کسانی که گفته اند در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت نمی کنند (70.2 درصد کل پاسخگویان) پرسیده شده «در صورت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به نامزد کدام طیف یا جناح سیاسی رأی خواهید داد؟». 23.6 درصد گفته اند به طیف آقای احمدی نژاد، 22.4 درصد به نامزد اصلاح طلبان، 18.9 درصد به اعتدال گرایان، 18.4 درصد به اصولگرایان، 1.9 درصد به جبهه پایداری و 0.4 درصد به مستقل ها رأی خواهند داد. نتایج نظرسنجی مشابهی در 5 بهمن 95 نشان می داد 25.1 درصد پاسخگویان در صورت شرکت در انتخابات به نامزد اصلاح طلبان، 20.8 درصد به طیف آقای احمدی نژاد، 18.5 درصد به اصولگرایان، 18.5 درصد به اعتدال گرایان، 1.8 درصد به جبهه پایداری و 1.4 درصد به مستقل ها رأی خواهند داد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code