| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران:عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ازجمله نتایجی که مصوبه اخیر مجلس دارد این است که از بسیاری موارد مانند حقوق های غیرمتعارف و نجومی جلوگیری می کند. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس  در خصوص مصوبه مجلس پیرامون حقوق های غیرمتعارف،اظهار داشت: ساماندهی حقوق مدیران اقدام مناسبی است و مصوبه مجلس حقوق ها را از حالت بی در و پیکر و نابسامان خارج کرده که نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت. نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی بیان کرد:ازجمله نتایجی که این مصوبه دارد این است که از بسیاری موارد مانند حقوق های نجومی جلوگیری می کند و در این زمینه نظام مندی دیده می شود. جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد:درگذشته هرکسی می توانست میزان های متفاوتی حقوق دریافت کند؛ولی در حال حاضر مشخص است که هر فرد چقدر دریافت می کند. عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامیگفت:باهمه این اوصاف فکر می کنم که مجلس باید بازنگری در این زمینه داشته باشد تا بتواند برخی از اشکالات قانونی را برطرف کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code