| دوشنبه، 03 آبان 1400
نگاه ایران: گاهی اوقات، صدای حرکت سریع خون از شریان کاروتید و  عروق ژوگولار که در پشت گوش قرار دارد، شما را متوجه صدای اضافه می کند.نوع دیگری از صدا هنگام تکان دادن یا خم کردن گردن ایجاد می شود. کشیدگی کپسول موجود در آن قسمت، باعث کاهش فشار برمایع مفصلی و تجمع گاز می شود. صدایی که شنیده می شود، صدای گاز است که از مایع مفصلی خارج می شود.
اما صداهای دیگر:
صدای زنگ در گوش:
اگر این صدا به صورت منظم شنیده می شود، می تواند علامت هشداردهنده باشد که براثر آسیب دیدن یا عفونت گوش ایجاد می شود.
صدای مفاصل:
هنگام حرکت های ناگهانی مانند ایستادن یا نشستن، صداهایی از مفصل شنیده می شود.
درصورتی که همراه این صدا، کاهش تحرک و سفتی ایجاد شود، می تواند نشانه ای از پارگی رباط یا آسیب دیدگی باشد.
خس خس سینه:
این صدا نشان دهنده انسداد راه های تنفسی به دلیل ترشحات اضافی خلط است. همچنین ممکن است نشان دهنده پارگی غضروف بینی باشد.
سکسکه:
این صدا به علت وقفه در اسپاسم دیافراگم رخ می دهد.اعصاب فرنیک و واگ، دیافراگم را کنترل می کند که به دلیل ایجاد هیجان یا مصرف داروهای تحریک کننده وقفه به وجود می آید .
صدای روده:
 بلند شدن این صدا بعد از صرف شام نشانه وجود هوا و مایعاتی است که در دستگاه گوارش در حال حرکت است. هنگامی که معده خالی است، این صدا نشانه تخلیه باقی مانده مواد غذایی و مایعات از روده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code