| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: نخستین نشست توجیهی این دوره در دفتر هیات نظارت در استانداری گیلان برای اعضای شهرستان های صومعه سرا و آستارا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای استان گیلان،در این نشست، اسماعیل عبدالهی دبیر و سخنگوی هیات نظارت ضمن تاکید بر اهمیت، حساسیت و پیچیدگی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اجرا خواهد شد اشاره کرد و گفت: اهمیت انتخابات شوراها بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری کمتر از انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. دبیر اجرایی هیات نظارت استان، عدم دخالت هر گونه جریان سیاسی و وابستگی فردی و گروهی را در فرآیند انتخابات مردود شمرد و افزود: در انجام امور رضای خداوند را ملاک قرار دهیم و فقط در چارچوب قانون عمل کنیم و از سلایق شخصی و سیاسی شدیداً پرهیز نماییم. اسماعیل عبدالهی با تاکید بر نقش نظارت و حفظ اصل هویت مستقل در فرآیند نظارت و نیز رعایت اصول اخلاقی و قانونی در انتخابات، ابراز داشت: هوشمندی و دقت نظر به منظور ضایع نشدن حق نامزدها با مدنظر قرار دادن دستورالعمل های ابلاغی که دراختیار تمامی هیات ها قرار داده خواهد شد بسیار حایز اهمیت می باشد. دبیر اجرایی هیات نظارت بر انتخابات شورای استان گیلان با اشاره به حفظ ارزشها، حریم و آبروی نامزدها، جلب رضایت و به رسمیت شناختن حقوق مردم، عدم برخورد سلیقه ای با صلاحیت های افراد را حائز اهمیت دانستند و عنوان کردند: ملاک عمل در تایید یا رد صلاحیت های افراد مراجع ذیصلاحی میباشد که در قانون تعیین گردیده است. در پایان نیز ابلاغ اعضای هیات های شهرستان های صومعه سرا و آستارا به شرح ذیل به آن ها تقدیم گردید: هیات نظارت شهرستان صومعه سرا: آقایان: شاداب، خورشیدی، پورمهدی، رهبر و نصیرزاده به عنوان رییس هیات هیات نظارت شهرستان آستارا: آقایان: آصفی، دارایی، خدایی، مسلم پور و قویدل به عنوان رییس هیات