| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران: سامانه برون سپاری خدمات الکترونیک سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در دفاتر پیشخوان دولت افتتاح شد. سامانه برون سپاری خدمات الکترونیک سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت دردفاتر پیشخوان دولت دربلوار شهید چمران توسط شهردار وجمعی از مدیران شهری رشت و مسئولین ارتباطات و فناوری اطلاع استان گیلان افتتاح شد. امیرلو مدیرعامل سازمان حمل ونقل بارومسافر شهرداری رشت صبح روز ۱۰اسفند ماه درمراسم افتتاح برون سپاری خدمات سازمان تاکسیرانی دردفاتر پیشخوان دولت واقع دربلوار شهید چمران ضمن تشکر از حاضرین، از آنلاین وبه روز رسانی سیستم تاکسیرانی وحضور افراد متخصص دراین برون سپاری سازمانی ابراز رضایتمندی وتقدیر کرد. یزدانی سرپرست مرکز فناوری اطلاعات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت ضمن ارائه گزارش کامل طرح برون سپاری سازمان تاکسیرانی دردفاتر پیشخوان دولت به شهردار رشت ومسئولین حاضر در جلسه به تشریح این طرح واجرای عملیات سامانه به روز و فرآیند محورآن اشاره نمود. وی اظهار داشت: طبق قرارداد این پروژه، شرکت همواره بدون محدودیت درتوسعه ودریافت هزینه با ماهمکاری خواهد کرد. دراین مراسم مرتضی شریفی شهردارمنطقه سه ضمن تشکر از عوامل فعال درراه اندازی سامانه از رسیدن به مرحله درآمدزایی این طرح ابراز رضایت کرد. کارگرنیا عضو شورای شهر ازاجرای طرح برون سپاری خدمات سازمان تاکسیرانی از به عینیت رسیدن فرمایشات مقام معظم رهبری درتکریم ارباب رجوع یادکرد که خدمت رسانی به تاکسیرانان با کمترین وقت وهزینه ارائه می شود. رسولی رییس کمیسیون ترافیک وحمل ونقل شورای شهر نیز طی بیاناتی ضمن تشکر از دکتر ثابت قدم ومجموعه شهرداری برای کسب افتخاری اینچنین که رعایت اصل خدمت یعنی رضایت است وفراهم نمودن رشد جامعه مدرن درشهر مدرن گفت: دربزنگاه، زمانی که دنیا از مسیر تعاریف سنتی درحال تغییر است ما می توانیم ادعا کنیم این فصل جدید ارائه خدمات به شهروندان به سمت بهترین کیفیت پیش می رود. توکلی مدیر کل ارتباطات وفناوری استان گیلان از هدفمندی بحث الکترونیک به ۱۱۰۰خدمت درمجموع دولت و۷۰۰ خدمت شناسنامه دار برای دستگاه های اجرایی ویک سوم تعلق این خدمات برای شهرداری ها، به اهمیت ۲۲۰خدمت دراختیار شهرداری رشت اشاره نمود. وی از رشد ۱۰%با ۲۰خدمت خبرداد وبه تشریح چگونگی ارائه خدمات و فصل جدید همکاری مجموعه دولت باشهرداری پرداخت. توکلی باذکر آمار براساس ارقام به پیشرفت کیفیت خدمات وکاهش هزینه ها اشاره نمود. مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان گیلان بیان داشت درحال حاضر ۳۸نقطه دفتر پیشخوان دولت با هدف کاهش سفرهای درون شهری مشغول فعالیت است وخدمات رفاهی مردم بانظارت سازمان انجام می شود. وی به آمادگی همکاری بامجموعه شهرداری درکلیه نقاط استان از جمله شهرستان های لاهیجان، انزلی و آستارا اشاره نمود وگفت به دنبال تبدیل شهرها به شهر هوشمند هستیم که مردم درحداقل زمان باکاهش هزینه به سرویس های خدمات الکترونیک دسترسی داشته باشند. ثابت قدم نیز در ادامه به هوشمند سازی با افزایش تعداد دوربینهای تصویری برای بهره وری از منابع انسانی درراستای رسیدن به عدالت اجتماعی و فراهم نمودن توانایی ارائه خدمات به آحاد ملت وقشرهای جامعه تاکید کرد. ثابت قدم شهردار رشت به هماهنگی بخش خصوصی برای کاهش عوارض ناشی از سخت افزار ونرم افزار مرتبط با IT اشاره نمود واظهار داشت: هوشمند سازی شهر موضوع مبنایی دارد بویژه درحوزه ارتباطات واطلاعات امروزه قطعاً مانیازمند این هستیم که در این مسیر گام های سریعتر برداریم. شهرداررشت توانایی درایجاد مدیریت منابع انسانی درکیفیت وسرعت تلفیق داده ها واطلاعات وارتباطات مجازی با نگاه نرم افزاری بجای نگاه سخت افزاری از عوامل موفقیت شهرها برشمرد. ثابت قدم بیان داشت به یقین استفاده از بستر مناسب وعزم دولت به ما کمک خواهد کرد به شهروندانی هم رتبه باهم برسیم ودراین بستر بتوانیم عدالت اجتماعی رامعنادار کنیم که در دین ما حافظ است، عدالتی که درفرمایشات مقام معظم رهبری جز با ارائه خدمت به مردم بدست نمی آید. شهردار رشت ابراز امیدواری کرد بتوانیم باحداقل هزینه به حداکثر کارایی وبهره وری واثربخشی برای اقشار جامعه وکلیه عوامل حمل و نقل بار و مسافر شهری رشت برسیم.ثابت قدم ضمن تسلیت ایام وفاطمیه دخت نبی گرامی اسلام به پیشروی درمسیر خاندان طهارت اشاره نمود.    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code