| سه شنبه، 27 مهر 1400
قرعه کشی مرحله دوم لیگ دسته دوم فوتبال برگزار شد؛
       کد خبر: 98276
نگاه ایران: ظهر امروز قرعه کشی مرحله پایانی مسابقات لیگ دسته دوم در محل سازمان لیگ برگزار شد و برنامه این مرحله نیز مشخص شد. – گروه نخست: شهرداری همدان، شهرداری تبریز،اروند خرمشهر، نفت و گاز گچساران، شاهین شهرداری بوشهر و پاس همدان – گروه دوم: برق جدید فارس، شهرداری کاشان، شهرداری فومن، شهرداری ماهشهر، نفت امیدیه و داماش گیلان . گروه نخست: برنامه دور رفت گروه نخست: هفته نخست ۹۵/۱۲/۲۰: نفت و گاز گچساران – هف(پاس همدان) شهرداری همدان- شهرداری تبریز اروند خرمشهر – شاهین شهرداری بوشهر هفته دوم ۹۵/۱۲/۲۶ شهرداری همدان – نفت و گاز گچساران شاهین شهرداری بوشهر – هف (پاس همدان) شهرداری تبریز – اروند خرمشهر هفته سوم ۹۶/۰۱/۰۹: نفت و گاز گچساران – شاهین شهرداری بوشهر اروند خرمشهر – شهرداری همدان هف (پاس همدان) – شهرداری تبریز هفته چهارم: اروند خرمشهر – نفت و گاز گچساران شهرداری تبریز – شاهین شهرداری بوشهر شهرداری همدان – هف (پاس همدان) برنامه دور برگشت گروه نخست: هفته پنجم: نفت و گاز گچساران – شهرداری تبریز هف (پاس همدان) – اروند خرمشهر شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری همدان برنامه دور برگشت گروه نخست: هفته ششم: شهرداری تبریز – نفت وگاز گچساران اروند خرمشهر – هف (پاس همدان) شهرداری همدان – شاهین شهرداری بوشهر هفته هفتم: نفت وگاز گچساران – اروند خرمشهر شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز هف(پاس همدان) – شهرداری تبریز هفته هشتم: شاهین شهرداری بوشهر – نفت وگاز گچساران شهرداری همدان – اروند خرمشهر شهرداری تبریز – هف (پاس همدان) هفته نهم: نفت و گاز گچساران – شهرداری همدان هف (پاس همدان) – شاهین هرداری بوشهر اروند خرمشهر – شهرداری تبریز هفته دهم: هف(پاس همدان) – نفت وگاز گچساران شهرداری تبریز – شهرداری همدان شاهین شهرداری بوشهر – اروند خرمشهر گروه دوم: برنامه دور رفت گروه دوم: هفته اول ۲۰ اسفند ۹۵ شهرداری فومن – نفت امیدیه شهرداری ماهشهر – داماش گیلان برق نوین شیراز – شهرداری کاشان هفته دوم ۲۶ اسفند ۹۵ شهرداری ماهشهر – شهرداری فومن شهرداری کاشان – نفت امیدیه داماش گیلان – برق نوین شیراز هفته سوم ۹ فروردین ۹۶ شهرداری فومن – شهرداری کاشان برق نوین شیراز – شهرداری ماهشهر نفت امیدیه – داماش گیلان هفته چهارم: برق نوین شیراز – شهرداری فومن داماش گیلان – شهرداری کاشان شهرداری ماهشهر – نفت امیدیه برنامه دور برگشت گروه دوم : هفته پنجم: شهرداری فومن – داماش گیلان نفت امیدیه – برق نوین شیراز شهرداری کاشان – شهرداری ماهشهر هفته ششم: داماش گیلان – شهرداری فومن برق نوین شیراز – نفت امیدیه شهرداری ماهشهر – شهرداری کاشان هفته هفتم: شهرداری فومن – برق نوین شیراز شهرداری کاشان – داماش گیلان نفت امیدیه – شهرداری ماهشهر هفته هشتم: شهرداری کاشان – شهرداری فومن شهرداری ماهشهر – برق نوین شیراز داماش گیلان – نفت امیدیه هفته نهم: شهرداری فومن – شهرداری ماهشهر نفت امیدیه – شهرداری کاشان برق نوین شیراز – داماش گیلان هفته دهم: نفت امیدیه – شهرداری فومن داماش گیلان – شهرداری ماهشهر شهرداری کاشان – برق نوین شیراز
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code