| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران: دو پسر جوان که در کمتر از پنج ماه چندین زن را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، به اعدام و حبس محکوم شدند. به گزارش شرق، متهمان که دو پسر ٢١ و ٢٥ساله هستند سال گذشته در پنج ماه، شش نفر از شاکیان را مورد آزار و اذیت قرار داده و از ٩ نفر دیگر نیز پس از ضرب وشتم شدید، سرقت کرده اند. اولین شکایت از دو پسر جوان فروردین ماه سال گذشته به مأموران پلیس داده شد و در آن زنی جوان به مأموران گفت به عنوان مسافر سوار ماشین شدم. دو پسر جوان که یکی راننده بود و دیگری هم روی صندلی شاگرد نشسته بود، در ماشین بودند. من اول فکر کردم فردی که روی صندلی نشسته مسافر است. اما بعد از مدتی که مسیر را تغییر دادند، متوجه شدم آنها همدست هستند و بعد هم که من را مورد آزار قرار دادند پول، طلا و هرچه داشتم را با خود بردند. چند روز بیشتر از شکایت این زن نگذشته بود که شکایت مشابه جدیدی به مأموران داده شد و سپس چند شکایت دیگر نیز آمد. مأموران متوجه شدند با دو جوانی روبه رو هستند که در یک محدوده خاص شهروندان را به عنوان مسافر سوار کرده و بعد مورد آزار و اذیت قرار می دهند و اموال آنها را به سرقت می برند. پلیس با شیوه های خاص پلیسی موفق به شناسایی و بازداشت دو پسر جوان متهم که فرهاد و سعید نام دارند، شد و در بازجویی ها دو متهم به تعرض و سرقت اعتراف کردند. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران رفت و جلسه رسیدگی به این پرونده آغاز شد. در ابتدای جلسه رسیدگی کیفرخواست علیه متهمان خوانده شد. در کیفرخواست آمده است: «متهمان - فرهاد ٢٥ و سعید ٢١ساله - تا قبل از دستگیری در مرداد سال گذشته، سوار بر یک دستگاه پراید مشکی با شیشه های دودی، در خیابان های غرب تهران پرسه می زدند و پس از سوارکردن زنان و دختران تنها، به عنوان مسافرکش، آنها را با قمه و چاقو تهدید و در داخل ماشین مورد آزار و اذیت قرار می دادند و در خیابان های متروک رها می کردند. پرونده آنها ١٥ شاکی زن دارد که از بین آنها شش نفر مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. مدارک پلیسی و پزشکی قانونی وقوع جرم تعرض همراه با ضرب وشتم شدید را ثابت می کند. بااین حال، متهمان برخلاف اعترافات خود در بازجویی ها، در جلسه تحقیق به انکار تعرض روی آورده و فقط سرقت را گردن گرفته اند. این در حالی است که یکی از شکات، زنی باردار بوده است که به دلیل آسیب ناشی از تعرض، فرزند خود را از دست داده است». در ادامه رسیدگی، نخستین شاکی پشت تریبون ایستاد. او همان زنی است که هنگام تعرض باردار بود و نخستین بار با شکایت او در پلیس آگاهی، پرده از جرائم متهمان برداشته شد. زن ٢٣ساله گفت: «ششم فروردین امسال – روز حادثه- من سه ماهه باردار بودم. می خواستم از محل کارم در خیابان هفتم تیر به خانه برگردم که متهمان سوار بر یک پراید شیشه دودی جلویم توقف کردند. هنوز چند دقیقه از حرکت ماشین نگذشته بود که آنها به سمت اتوبان تغییر مسیر دادند و فرهاد با چکش به عقب پرید. او مدام من را تهدید به کشتن می کرد و به شدت کتک می زد. درحالی که خودرو در حال حرکت بود، من را کف ماشین خواباند و مورد تعرض قرار داد. پس از آن اموالم را دزدید و اطراف خاک سفید - شرق تهران – از ماشین به بیرون پرتابم کرد». او گفت «فرهاد قبل از تعرض، پیش چشم او شیشه کشیده». سپس شاکی دیگر در جایگاه حاضر شد. زن ٣٢ساله متأهل درباره روز حادثه گفت: «٢١ خرداد سال گذشته، طرف های ساعت ١٢:٥٠ ظهر در یکی از خیابان های غرب تهران بودم. می خواستم به خانه برگردم که متهمان با پراید شیشه دودی سوارم کردند. چند دقیقه پس از حرکت، فرهاد به عقب پرید و به سمتم حمله کرد. گردنم را زیر زانوهایش گذاشت. با کتک های شدید و تهدید به قتل، مجبورم کرد کف ماشین بخوابم. مدام داد می زد و می گفت به پسرها هم تجاوز کرده. وقتی بی حال شدم، من را مورد تعرض قرار داد و پس از سرقت اموالم در یکی از اتوبان های غرب تهران رهایم کرد». نوبت به زنی ٣٦ساله رسیده بود. او روایت های دیگر شاکیان را تکرار کرد و گفت: «سوارشدن در پراید شیشه دودی، حمله فرهاد به صندلی عقب، ضرب وشتم شدید، خواباندن کف ماشین، شیشه، قمه و تعرض». از بین ١٤ شاکی حاضر در جلسه، شش نفر مورد تعرض قرار گرفته اند و در بین آنها ٩ زن دیگر به اتهام ضرب وشتم شدید و سرقت اموال از متهمان شکایت کرده اند. آنها نیز یک به یک پشت جایگاه ایستادند و شکایت خود را مطرح کردند.بعد از ارائه شکایت زنان جوان، نوبت به فرهاد، متهم ردیف اول، رسید تا دفاعیات خود را مطرح کند. او که متهم است با همدستی سعید ١٥ زن را ربوده و پس از ضرب و شتم شدید، به پنج نفرشان تعرض کرده است، اتهام تعرض را رد کرد و گفت: «من سرقت ها و ضرب وشتم ها را تا حدودی قبول دارم. اما تجاوز را نه». «شاکی ها گفته اند با قمه تهدیدشان کرده ام اما این طور نیست. من فقط یک چاقوی میوه خوری داشتم و قصد من و سعید هم فقط سرقت بود.  سپس سعید در جایگاه قرار گرفت. او نیز اتهام تعرض را رد کرد و گفت ما فقط سرقت می کردیم. با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات وارد شور شدند و متهمان را با توجه به اعمالی که انجام داده بودند مجرم شناختند. هیئت قضات فرهاد را به اعدام به اتهام تجاوزهایی که انجام داده است، ١٠ سال حبس به اتهام سرقت و ٧٤ ضربه شلاق و ١٥ سال حبس به اتهام آدم ربایی و سعید را به اتهام آدم ربایی و سرقت در مجموع به ٢٥ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم کردند.  با اعتراض متهمان، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور رفت اما این اعتراض مورد قبول واقع نشد و قضات دیوان نیز رأی بدوی را عینا مورد تأیید قرار دادند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code