| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: سومین محموله صادراتی شرکت سبحان دارو با تایید گمرک بندر انزلی مستقیم از رشت به عراق صادر شد. سومین محموله صادراتی شرکت سبحان دارو شامل 15 میلیون و دویست هزار عدد قرص آتورواستاتین، آملودپین، ممانتین، لاموژین، هالوپریدول، دیلتیازم و کپسول ونلافاکسین به ارزش 8 میلیارد ریال با دو دستگاه تریلی کانتینر دار پس از تایید گمرک بندر انزلی مستقیم به بغداد صادر شد. مدیرعامل شرکت سبحان دارو گفت: در سال جاری تا کنون 29 میلیارد و 422 میلیون ریال داروی سبحان دارو که در مناقصه تندر عراق در سال 2015 برنده شده بود به عراق صادر شده است و محموله چهارم به ارزش یک میلیاردو یکصد میلیون ریال تا پایان اسفند به عراق صادر می شود. دکتر اکبر برندگی افزود: این شرکت در مناقصه داروی کشور عراق در سال 2016 با 16 قلم و در سال 2017 با 4 قلم دارو شرکت نمود که تا کنون دو قلم از داروها به ارزش 250 هزار دلار در مناقصه 2016 برنده شده است. وی تصریح کرد: هدف بزرگ سبحان دارو برای صادرات در سال آینده 120 میلیارد ریال است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code