| سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
نگاه ایران: مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروی شهر تهران گفت: خودروهای نیسان وانت، وانت نیسان، وانت پیکان و پراید بیشترین نقص فنی را دارند و در خودروهای وارداتی نیز نقص فنی خودروی MVM530 بیشتر است. حسینی منش گفت: شهرداری تهران به استقبال سفرهای نوروزی رفته است و تمامی مراکز معاینه فنی در شهر تهران در دو شیفت از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب دایر هستند. او اضافه کرد: تقاضا می شود شهروندان قبل از آغاز سفرهای نوروزی، با مراجعه به مراکز معاینه فنی نسبت به تست خودرو و دریافت برگه معاینه فنی اقدام کنند. حسینی منش با اشاره به اینکه در مراکز معاینه فنی خودرو ۱۸ آیتم مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: مباحث ایمنی، آلایندگی خودرو، عیوب ظاهری، تست گازهای خروجی، انحراف فرمان و ترمز دستی از مواردی است که در مرکز معاینه فنی آزمایش می شود. مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروی شهر تهران، ادامه داد: یکسری آیتم ها تنها در مراکز معاینه فنی قابلیت شناسایی دارد. این مقام مسئول گفت: بعضی از ماشین ها با عدم توازن سیستم ترمز مواجه هستند که این مشکل به ظاهر کوچک، موجب حوادث بزرگی می شود. او به پنج ساله بودن معاینه فنی خودروهای نو اشاره کرد و گفت: پایایی استانداردهای کارخانه ای خودروها زیاد نیست بلکه پس از مدتی استانداردهای لازم را نخواهند داشت. حسینی منش یادآور شد: سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرویی که بعد از پنج سال به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده بودند، بیش از ۳ نقص فنی داشتند. او درباره بیشتری آمار نقص فنی خودروها اشاره کرد و گفت: خودروی وانت نیسان، وانت پیکان و پراید بیشترین نقص فنی را در مراکز معاینه فنی دارند و در خودروهای وارداتی نیز MVM530 بیشترین نقص فنی را داشته است. حسینی منش گفت: این داده ها در قالب نامه ای به متولیان امر برای بررسی های لازم داده شده است. او گفت: امروز شهروند مسئولیت پذیر جدا از مباحثی که دولت باید برای پایابی سیستم خودروها انجام دهد، شهروندان نیز باید نسبت به رعایت ایمنی خود اقدام کنند. مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروی شهر تهران، ادامه داد: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو معاینه فنی دریافت کردند. او گفت: یک تعداد معاینه فنی جعلی نیز وجود دارد که ما بارها در خصوص دریافت معاینه فنی جعلی توسط سوءاستفاده گران هشدار داده ایم که البته استفاده از سامانه سیمفا که تمامی مراکز معاینه فنی را دربر گرفته است، از فروش معاینه فنی جعلی جلوگیری خواهد کرد. مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروی شهر تهران گفت: از مردم تقاضا می شود به مراکز معاینه فنی رسمی مراجعه کنند تا از سوی پلیس نیز جریمه نشوند. او درباره جریمه هایی که خودروهای دارای معاینه فنی شده اند، گفت: در صورتی که خودرویی معاینه فنی داشته باشد، مالک خودرو با مراجعه به مرکز معاینه فنی ای که قبلاً برگه معاینه فنی را دریافت کرده است، می تواند نسبت به حذف جریمه خود اقدام کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code