| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران: گرچه با دیدن تصاویر جاسوسی موجود خواهید گفت که این خودرو چیزی بیش از مگان GT نیست اما در حقیقت رنو در حال تست نسخه ی قدرتمندتر RS در جاده های برفی سوئد است.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code