| یکشنبه، 14 آذر 1400

نگاه ایران: بودجه پیشنهادی سال 96 شورای اسلامی رشت امروز (یکشنبه) در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی این کلانشهر، به مبلغ 12 میلیارد و 700 میلیون ریال (یک میلیارد و 270 میلیون تومان) تصویب شد. (گزارش مشروح این جلسه)

سخنگوی شورای اسلامی رشت در رابطه با برگزاری یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی این کلانشهر که امروز (یکشنبه) به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد،گفت: بودجه پشنهادی سال 96 شورای اسلامی رشت به مبلغ 12میلیارد و 700 میلیون ریال با رای اکثریت اعضا تصویب شد. فاطمه شیرزاد افزود: گزارش حسابرسی سال های مالی 92 و 93 شهرداری کلانشهر رشت نیز در صحن شورا ارائه شد که تصمیم گیری های نهایی به جلسه بعدی موکول شده است. وی اظهار داشت: در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر رشت، طرح ها و لوایح دیگری نیز توسط اعضای شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر رشت در ادامه بیان داشت: سه نفر از اعضای شورا نیز نطق پیش از دستور جلسه داشتند که مطالب شان را ارائه دادند. وی اظهار داشت: پرداخت مطالبات کارکنان، پاسخگویی به ارباب رجوع، ارائه خدمات بیشتر به مردم ، پرکردن چاله ها در سطح شهر، توجه به بهبود آسفالت و محیط شهری از جمله محورهای سخنان سه ناطق پیش از دستور جلسه بود. فرهاد شوقی، محمود باقری خطیبانی و فاطمه شیرزاد سه ناطق پیش از دستور جلسه شورا بودند. در جلسه امروز شورای اسلامی کلانشهر رشت هر 15 عضو حضور داشتند. با توجه به مصوبه هفته گذشته در جریان برگزاری یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی رشت، قرار شد تا جلسات شورای اسلامی این کلانشهر تا پایان سال جاری، یک هفته در میان علنی باشد و بر این اساس، امروز یکصد و هفتاد و نهمین جلسه ، غیرعلنی برگزار شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code