| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران:محمدحسن قدیری ابیانه، از دیپلمات های سابق کشورمان به تازگی طی یک سخنرانی در دانشگاه شهید باهنر شیراز گفته است: این دولت شفاف سازی نمی کند چراکه نباید مردم بدانند حقوق ماهیانه رئیس بانک رفاه 250 میلیون تومان بوده و رئیس بانک ملت چندین برابر این دریافت می کرده است به دلیل اینکه این آقایان از نزدیکان رئیس جمهور هستند زیرا اگر مردم از این جریانات باخبر شوند، دیگر (آقایان) چگونه می توانند حقوق چند صدمیلیونی دریافت کنند؟ به گزارش فارس، او همچنین می افزاید: دولت قبلی نیز اشکالات بسیاری داشت اما رئیس جمهور دولت نهم و دهم همان اول اموال خود را اعلام کرد اما رئیس جمهور فعلی این کار را نمی کند چرا که اگر مردم بدانند که در خانه 50 میلیارد تومانی زندگی می کند، دیگر به او رأی نخواهند داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code