| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران: براساس اطلاعات استخراج شده از آخرین وضعیت تعداد واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر از مجموع ۱۱۷ هزار واحد، آمار این واحدها طی ۹ ماه گذشته بیش از ۵ هزار واحد کاهش یافته است. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه مسکن مهر کل کشور و مقایسه جدول واحدهای فاقد متقاضی در دو مقطع زمانی پایان اردیبهشت ماه سال جاری و ۹ بهمن ماه امسال، تعداد ۱۱۷ هزار واحد فاقد متقاضی در اردیبهشت ماه به ۱۱۱ هزار و ۴۸۰ واحد کاهش یافته است. این بدان معناست که در مدت زمان ذکر شده برای حدود ۵ هزار و ۵۱۹ واحد، متقاضی جدید ثبت نام شده است. طبق آمار به دست آمده در حال حاضر تعداد ۶۰ هزار و ۷۱۲ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۹ هزار و ۴۸۴ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۴۱ هزار و ۲۸۴ واحد در شهرهای جدید فاقد متقاضی اعلام شده اند. همچنین بر اساس جدول تعداد واحدهای فاقد متقاضی بر اساس تفکیکی نوع طرح ها نیز تعداد ۶۸ هزار و ۳۰۹ واحد با قرارداد سه جانبه، ۲۷ هزار و ۳۱۵ واحد جزو طرح های تعاونی، ۱۵ هزار و ۴۶۶ واحد با قرارداد خودمالک و ۳۹۰ واحد در بافت فرسوده هم اکنون فاقد متقاضی گزارش شده اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code