| پنجشنبه، 01 مهر 1400
نگاه ایران: شهردار رشت در نامه ای این بار بجای انتشار نام بدهکاران دیگر شهرداری، نام کسانی را که در این مدت بدهی کلان خود را به شهرداری پرداخت کردند، اعلام کرد.
در این نامه آمده است: به نام الله پاسدار خون شهیدان مملکت از عدل بود پایدار کار تو از عدل گیرد قرار نظامی همشهریان عزیز سه ماه پیش بود که تصمیم گرفتم با انتشار اسامی مختلف بدهکاران دانه درشت شهرداری، گامی جدی برای احقاق حقوق شهروندان عزیز و مطالبات شان برداریم. آن موقع عده ای تصور کردند این کار، نتیجه بخش نخواهد بود و چون قیاس به نفس می کردند مدعی بودند این اقدام شهرداری، تبلیغاتی است و منجر به بازستاندن حقوق مردم نخواهد شد. تنها خدا عالم است که علت این همه بدبینی مدعیان به آن دسته از همشهریان عزیز که هریک به دلیلی امروز جزو بدهکاران دانه درشت شهرداری هستند و خواسته یا ناخواسته پول مردم را در جیب خود دارند، چیست. اما نیک می دانیم که تک تک همشهریان عزیز ما از هر طبقه اجتماعی اگر به این باور برسند که آنچه به عنوان بهای خدمات شهری می پردازند برای خدمت رسانی به آنان خرج خواهند شد، به مرور بیشتر و بهتر به خادمان خود در شهرداری اعتماد می کنند و وظایف شهروندی خود را ادا می کنند. در نامه پیش عرض کردیم که در نامه بعد نام کامل بدهکاران دانه درشتی که حقوق مردم را در جیب خود گذاشته اند اعلام خواهیم کرد. اما یک نکته امیدوار کننده باعث شد تا اطلاع ثانوی در این تصمیم تجدید نظر کنیم . چرا که طی این مدت، ۳۳ نفر از ۶۰ فرد حقیقی و حقوقی که مخفف نام و میزان بدهی شان به شهرداری را اعلام کردیم، بدهی شان را پرداخت کردند و به جمع خیل شهروندانی پیوستند که وظایف شهروندی را انجام می دهند. مجموع دریافتی ها حدود ۲۳ میلیارد تومان بود که در قبال ۲۵۰ میلیارد تومان بدهی معوق بدهکاران دانه درشت، رقم خیلی بالایی نیست، اما طبق عهدی که با مردم بستیم تمام این مبلغ و دیگر مبالغی را که شهروندان می پردازند برای این شهر خرج می کنیم. در راستای رعایت حقوق شهروندان برای اولین بار گزارش عملکرد مالی را به طور شفاف در پرتال خود منتشر کرده است. شهرداری در دوسال اخیر کوشیده است با اجرای پروژه های عمرانی در مناطق کم برخوردار رشت، و با شفاف سازی مالی، با تبعیض و فساد مبارزه کند، اما برای تحقق حداکثری ایده ی شهری توسعه یافته، مشارکت شهروندان امری ضروری است. خوشبختانه مردم رشت نشان داده اند که در صورت اعتماد آفرینی بسیار مشارکت پذیر هستند و این موهبتی است که شهرداری رشت به آن افتخار می کند. اگر چه مخالفان رابطه توسعه هر روز با یک بحران سعی در ایجاد بی اعتمادی بین مردم و خادمان شان هستند، روند رو به رشد مشارکت پذیری مردم نشان از عدم موفقیت توطئه گرانی دارد که به خاطر منافع شخصی خود حاضرند آینده ی یک شهر را قربانی کنند. به پاس واکنش مثبت بیش از نیمی از بدهکاران دانه درشت نسبت به اعلام مخفف نام و میزان بدهی شان، شهرداری در آستانه سال جدید، فرصت دیگری را به بقیه بدهکاران دانه درشت می دهد تا قبل از پایان سال بدهی خود راکه در واقع حق مردم است بپردازند و به شهروندان وظیفه شناس تبدیل شوند. در نامه بعد نام کامل بدهکارانی را که بدهی شان را پرداخت نکنند با میزان بدهی شان اعلام عمومی خواهیم کرد. چرا که به عنوان یکی از دستگاه های خدمت رسان، خود را موظف می دانیم با یک برنامه هدفمند به ایجاد جامعه ای توسعه یافته و برخوردار از عدالت تا حد ممکن نزدیک شویم و این را حق مردم شریف رشت می دانیم و در این راه با هیچ احدی تعارف نداریم و مسامحه نخواهیم کرد. در پایان مخفف نام شهروندانی را که بدهی شان در این مدت پرداخت کردند اعلام کرده و ضمن تشکر از آنان، از بقیه نیز می خواهیم حقوق حقه شهروندان را پرداخت کنند. سید محمد علی ثابت قدم شهردار رشت م ـ ر ۴۱۸۸۵۹۵۲۰۰ خیابان معلم ص ـ ف ۴۱۵۷۴۹۶۰۰۰ گلسار ع ـ ر ۴۱۵۰۹۰۰۰۰۰ بلوار خرمشهر م ـ الف ۴۱۳۷۷۷۲۸۰۰ گلسار ب ـ ق ۴۱۰۳۷۱۵۵۰۰ جاده فومن الف ـ ع ۴۰۹۶۴۶۳۱۶۸ گلسار ا ـ د ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ گلسار س ـد ۳۹۶۴۰۶۰۸۰۰ گلسار ح ـ ح ۳۸۶۸۲۵۸۸۰۰ بلوار دیلمان م ـ ز ۳۸۴۰۹۳۴۰۰۰ بلوار چمران ج ـ ج ۳۸۲۳۹۲۳۶۰۰ علی آباد ع ـ ج ۳۸۱۱۸۳۰۰۰۰ خیابان آزادگان ب ـ الف ۳۸۰۰۷۵۹۸۵۰ بلوار امام خمینی س-س-ع ۱۵۴۰۴۹۷۸۰۰۰ بلوار شهید رجایی الف – و ۱۴۳۲۲۳۳۰۰۰۰ بلوار شهید مدرس ت- س ۹۶۰۷۴۶۶۰۰۰ بلوارامام خمینی (ره) م – گ ۷۲۲۷۷۵۸۰۰ گلسار س -ف ۶۵۸۱۰۴۰۰۰۰ بلوار دیلمان ع-س ۶۲۹۸۵۰۳۰۰۰ بلوار شهید انصاری گ- الف ۵۷۰۹۲۱۹۲۰۰ گلسار الف – ی ۵۲۶۷۷۳۷۲۰۰ نواب س-س ۵۲۲۲۶۲۲۰۰۰ چهارراه بهشتی س-ت ۴۹۹۲۳۷۲۰۰۰ گلسار ع-ق ۴۹۲۸۸۴۷۰۰۰ بلوار امام خمینی الف – پ ۴۸۸۲۵۰۰۰۰۰ خیابان سعدی ت – ه ۴۸۵۶۷۴۵۶۰۰ گلسار الف – چ ۴۷۲۸۷۸۰۰۰۰ گلسار م – ش ۴۴۴۲۴۰۰۰۰۰ بلوار شهید قلی پور م-س ۴۴۴۲۲۹۹۲۰۰ گلسار ح – ح ۴۲۵۹۹۰۸۸۰۰ گلسار ک – ب ۴۲۱۵۵۲۳۲۰۰ گلسار ح – م ۴۲۱۰۶۸۳۰۰۰ خیابان رودباری م – م ۴۱۹۶۱۹۸۴۰۰ گلسار
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code