| یکشنبه، 14 آذر 1400

نگاه ایران: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رد ادعای واریز نشدن درآمدهای ناخالص ناشی از هدفمندسازی یارانه ها توسط برخی نمایندگان مجلس، جزئیات حساب های مربوط به واریز این درآمدها را اعلام کرد.

محمدباقر نوبخت در جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگانی که مدعی واریز نشدن درآمدهای مربوط به هدفمندسازی یارانه ها به خزانه شدند، گفت: درآمد شرکت پالایش و پخش به شماره حساب ۱۲۷۱، درآمد شرکت گاز به شماره حساب ۱۷۰ و درآمد شرکت برق به شماره حساب ۲۲۸ واریز شده است.

وی افزود: این شرکت ها هر آنچه که از ناحیه نفت سفید، بنزین، گاز و برق به دست آورده اند به شماره حساب های مذکور که همگی شماره حساب خزانه کل کشور است، واریز کرده اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت روزانه ۷۴ میلیون لیتر بنزین می فروشد که ۶۸ میلیون لیتر به صورت عادی و بقیه بنزین سوپر است. آیا این فروش به خزانه می رود یا خیر؟ بنده این مسأله را به جای فردا، همین امشب روشن می کنم. شرکت های گاز، آبفا و توانیر هرچه فروختند به حساب خزانه واریز کردند؛ حتی در برخی ماه ها قبل از تاخیر شرکت های فوق، از اختیار خزانه استفاده کردیم و پول این شرکت ها را از طریق خزانه بلوکه کردیم و برای پرداخت یارانه ها اختصاص دادیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه "گزارشی که امشب ارائه می کنم، رسمی است"، ادامه داد: در افکار عمومی به گونه ای سخن گفته می شود که منجر به تحریک مردم می شود، در حالی که این سخنان واقعیت ندارد.

وی ادامه داد: شرکت های پالایش و پخش، گاز و برق هرچه فروختند به سه شماره حساب فوق واریز کردند. ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور و در کنار آن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است. این اعداد هر کدام به تناسب به عنوان درآمد شرکت های مذکور منظور می شود. به شما عرض می کنم بخشی از ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناخالص یارانه ها مربوط به شرکت های توانیر، گاز و پالایش و پخش است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درخصوص درآمد هدفمندسازی یارانه ها، گفت: دیوان محاسبات اعلام کرد ۲۲۰۰ میلیارد تومان از این درآمد از درآمد شرکت توانیر محاسبه شده است در حالی که این شرکت مستحق پرداخت مبلغ مذکور نبود، چراکه هر کیلووات برق تولیدی برای توانیر ۸۳ تومان هزینه دارد ولی این شرکت برق را به مردم ۶۳ تومان می فروشد.

نوبخت با اشاره به درآمد ۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت از مجل هدفمندسازی یارانه ها، گفت: ما با توجه به محاسبات انجام شده ۳۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان را محاسبه کردیم اما فصل الخطاب را گزارش دیوان محاسبات قرار می دهیم. اگر دیوان محاسبات مورد تایید نمایندگان منتقد نیست کمیته ای ۴ - ۵ نفره با حضور آقایان تشکیل شود تا حرف دولت و نمایندگان منتقد را بررسی کند، هر آنچه این کمیته اعلام کرد همه آن را قبول کنیم و به این حاشیه ها پایان دهیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code