| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی: با حکم شهردار رشت آرش امیرلو به عنوان مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت منصوب شد. بر اساس حکم سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، آرش امیرلو مدیرعامل سابق سازمان عمران شهرداری رشت و سرپرست مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری رشت را به عنوان مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت منصوب و جایگزین مرتضی شریفی در این سمت شد. سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت از ادغام سازمانهای اتوبوسرانی، مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و پایانه های مسافربری شهرداری رشت ایجاد شده است. به گزارش نگاه ایران  مرتضی شریفی 27 بهمن ماه به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه رشت منصوب شده بود. پیش از این اعلام شده بود که آرش امیرلو به عنوان جانشین محمدباقر  بشردانش مدیرعامل سازمان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت منصوب شده است که به این وسیله تصحیح می شود.