| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: فیروز فاضلی، بعد از ظهر امروز در نشست با اعضای جدید هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان گیلان، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، اظهار کرد: برگزاری این انتخابات از آرزوهای بنده بود، چرا که مخالف روش انتصابی در مجامع فرهنگی و هنری هستم و معتقدم مدیریت اهالی فرهنگ و هنر باید توسط خودشان انجام شود و این جز با روش انتخاب معنا پیدا نمی کند و ابرام بنده بر برگزاری انتخابات به همین جهت بود و الحمدلله به نتیجه هم رسید. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه در هر جمعی امکان اختلاف سلایق وجود دارد، تأکید کرد: بنده و همکارانم در این اداره کل هرگز وارد این اختلاف سلایق نخواهیم شد و وظیفه ما نظارت است نه دخالت. وی با اشاره به فعالیت انجمن ها بر اساس یک دیالوگ و خرد جمعی، افزود: اعضای جدید هیئت مدیره انجمن نمایش استان باید با یک خرد جمعی بتوانند سلایق مختلف خود را مدیریت کنند. فاضلی با بیان اینکه خرد جمعی، شفافیت را با خود به همراه دارد، تأکید کرد: می خواهم که از کار جزیره ای اجتناب کرده و شفافیت در امور را سرلوحه کار خود قرار دهید. وی ادامه داد: هر چه شما در کار خود منسجم تر عمل نمایید، زبان مذاکره شما با انجمن هنرهای نمایشی کشور نیز قوی تر خواهد بود و در نتیجه آن، هنر نمایش استان بهره مند خواهد شد. فاضلی با اشاره به فعالیت افراد اهل فن حوزه نمایش در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و شورای نظارت بر نمایش استان، افزود: سعی خواهیم کرد اعضای شورای نظارت بر نمایش نیز با مشورت شما انتخاب شوند. وی با بیان اینکه اعضای هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی گیلان نماینده تمامی هنرمندان نمایش استان هستند، تصریح کرد: ممکن است قبل از برگزاری انتخابات، قطب بندی ای وجود داشته باشد اما پس از آن، افراد منتخب نماینده همه هستند و دیگر قطب بندی معنا ندارد و این یک اصل در همه انتخابات است که باید رعایت شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به عدم حضور خود در جلسه برگزاری انتخابات، اظهار کرد: تعمد بنده در این عدم حضور به این دلیل بود تا خدای ناخواسته سخنی از بنده در آن جمع و تعریف بنده از یک فرد خاص منجر به ایجاد سوء تفاهم نشود و نتایج آراء تحت تاثیر سخنان بنده قرار نگیرد. فاضلی با بیان اینکه انجمن هنرهای نمایشی باید مأمنی در مرکز استان داشته باشد، افزود: اتاقی در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت به عنوان دفتر فعالیت این انجمن در نظر گرفته شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر مقوله اقتصاد هنر اشاره کرد و گفت: الحمدلله جوانان بسیاری در استان وارد عرصه نمایش شده اند و این فرصتی است که تئاتر ما به اقتصاد برسد و شما نیز باید سعی کنید تا از این بخش غفلت نکنید. فاضلی با بیان اینکه «اگر انسان دریاگونه فکر کند، با برکه نمی توان گولش زد»، افزود: شما به عنوان چشم و گوش تئاتر استان نباید به چیزهای کوچک راضی باشید و سعی کنید همیشه چیزهای بزرگ برای خود و جامعه تئاتر استان طلب کنید. وی در پایان با بیان اینکه یک استاد خوب، تا پایان عمر دانشجویی خوب است، افزود: اثبات درستی هیچ کس در شکستن دیگران نیست و بنده نیز به عنوان یک مدیر فرهنگی، درستی خود را در شکستن کسی نمی بینم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code