| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران:مدیر کل شیلات گیلان از صید 603 تن ماهی استخوانی دریای کاسپین در این استان طی سال جاری خبر داد. اسحاق شعبانی با اشاره به وضعیت صید ماهیان استخوانی دریای کاسپین در گیلان اظهار کرد: از ابتدای فصل صید ماهیان استخوانی در سال جاری تاکنون 603 تن ماهی صید شده که بیشترین گونه آن کفال بوده است. وی 55 درصد صید مذکور معادل 327 تن را از گونه کفال دانست و افزود: از مقدار ماهی صید شده مذکور، 247 تن معادل از گونه سفید و بقیه نیز سایر گونه ها بوده است. مدیر کل شیلات گیلان میزان درآمد صیادان از صید ماهی استخوانی دریای کاسپین در مدت مذکور را 171 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در سال جاری شاهد زمستان زودرس بودیم وضعیت دریا شرایط نامناسبی برای صید ماهی داشت به همین دلیل صید ماهیان استخوانی دریای کاسپین کاهش داشته است. وی با بیان اینکه در گیلان بیش از 4 هزار صیاد در 72 پره تعاونی صید ماهیان استخوانی مشغول فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان فصل صید و مناسب بودن شرایط جوی شاهد افزایش صید ماهیان استخوانی از دریای کاسپین باشیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code