| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
قربانی، نماینده آستانه اشرفیه مطرح کرد؛
       کد خبر: 97489
نگاه ایران:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه سود برنج های وارداتی با کاهش تعرفه واردات نصیب تاجران هندی می شود، گفت: کاهش تعرفه وارداتی مانعی برای تعیین نرخ برنج به قیمت واقعی به شمار می آید. محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت کاهش تعرفه واردات برنج، اظهار کرد: انگیزه تولید برنج قبل از کاهش تعرفه واردات به نحو مطلوب افزایش پیدا کرده بود اما متاسفانه با تعرفه کنونی واردات وضعیت تولید برنج در شرایط فاجعه باری قرار گرفته است. وی با بیان اینکه سود و پول برنج های وارداتی با کاهش تعرفه واردات به جیب تاجران هندی می رود، افزود: تا قبل از کاهش تعرفه واردات برنج انگیزه تولید نزد کشاورزان تا جایی ارتقا پیدا کرد که شاهد آبادشدن 2 هزارهکتار از اراضی برنج توسط کشاورزان بودیم. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با بیان اینکه دست هایی در کار است تا صنعت کشاورزی رونق نگیرد، ادامه داد: واردات برنج تنها برای تامین نیاز مصرفی جامعه عملیاتی شود بنابراین باید با آمایش تولید مشخص شود میزان نیاز بازار به برنج داخلی تا چه حدی است و اگر میزان برنج داخلی کفاف بازار مصرفی را ندهد، باید برنامه ریزی جهت واردات رقم بخورد. قربانی تصریح کرد: در زمان برداشت برنج باید ممنوعیت واردات به طریق همیشگی اجرا شود تا تولیدکننده داخلی متضرر نشود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تعرفه وارداتی برنج از 40 درصد به 26 درصد کاهش پیدا کرده است، یادآور شد: کاهش تعرفه سود برنج های وارداتی را نصیب تاجران هندی می کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code