| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:آموزش وپرورش با ابلاغ بخشنامه ای نحوه محاسبه نرخ حق التدریس نیروهای آزاد تمام وقت و غیرتمام وقت را اعلام کرد. بخشنامه محاسبه نرخ حق التدریس نیروهای آزاد در سال تحصیلی 95-96 از سوی مدیرکل امور اداری وزارت آموزش وپرورش به استان ها ارسال شده است. در این بخشنامه آمده است: با توجه به مصوبه سال 88 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، نرخ حق التدریس ساعتی نیروهای آزاد (تمام وقت و نیمه وقت) به ماخذ یکصدم امتیازات حق شغل و شاغل معلمین شاغل مشابه در بدو خدمت ضربدر ضریب ریالی سال و به شرح جدول ذیل مصاحبه می شود. امتیاز یاد شده در سال 96 بر اساس ضریب همان سال قابل محاسبه خواهد بود. امتیاز حق التدریس تمام وقت بدین شرح است: دیپلم 4090، فوق دیپلم 4780، لیسانس 5400، فوق لیسانس 6120  و دکتری 6840. امتیاز حق التدریس غیرتمام وقت بدین شرح است: دیپلم 3850، فوق دیپلم 4500، لیانس 5100، فوق لیسانس 5800 و دمتری 6500. با توجه به اینکه ضریب حقوق نیروهای حق التدریس در 6 ماهه دوم سال و سه ماهه اول سال بعد متفاوت است، بنابراین قرارداد افراد در سال تحصیلی 95-96 و سال های بعد در دو مرحله مجزا از اول مهر ماه تا پایان اسفند ماه و اول فروردین ماه تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه خواهد شد. نحوه محاسبه حقوق و مزایای ماهانه کارکنان حق التدریس تمام وقت و نیمه وقت و همچنین چگونگی محاسبه بیمه آنها در بخشنامه های دیگری به صورت کامل توضیح داده شده است. حداقل دستمزد (نرخ حقوق و مزایا) این افراد طبق قرارداد کار شامل موارد ذیل است:نرخ حق التدریس برای هر ساعت. سهم کمک هزینه مسکن برای هر ساعت. سهم کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار برای هرساعت. سهم کمک هزینه اولاد برای هرساعت. سهم مرخصی ذخیره برای هر ساعت و سهم مزایا پایان کار برای هر ساعت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code