| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خبر داد:
       کد خبر: 97468

نگاه ایران: مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: بیستم اسفندماه، قریب به ٧٥٠ میلیارد ریال عیدی بازنشستگان به همراه مستمری ها در حساب ها کارسازی خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت: در همین مدت بیش از ٧٧١ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری و بالغ بر ٣٣٠ میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت در قالب انواع غرامت ها وکمک هزینه ها به بیمه شدگان استان پرداخت شده است . جمیل حق پرست، پرداخت بیش از ٨٢ میلیارد ریال غرامت دستمزد ایام بیماری ، افزون بر ٤١ میلیارد ریال کمک هزینه استراحت ایام بارداری و ٢٤ میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج را عمده ترین گروه های تعهداتی در بخش کوتاه مدت معرفی و اظهار داشت: پرداخت بیش از ١٣٧٠٠میلیارد ریال تعهدات در ده ماهه لغایت دی سالجاری درکنارقریب به ٥٠٠٠ میلیارد ریال تعهدات حوزه درمان استان درحالی تحقق یافته است که مجموع منابع درآمدی ناشی از وصول حق بیمه ها در گیلان طی این مدت حدود ١٠٠٠٠ میلیارد ریال بوده است . حق پرست با اشاره به بدهی ٣٣٠٠ میلیارد ریالی کارفرمایان گیلانی اذعان داشت : درحال حاضر طرح بخشودگی جرائم بیمه ای برای کارفرمایان در دستورکارقرار دارد که از آن می توان بعنوان فرصتی مغتنم برای تعیین تکلیف دیون یاد کرد. مدیرکل استان با بیان اینکه هرماهه بطور متوسط بیش از ١٣٠٠ میلیارد ریال تعهدات در بخش بیمه ای تامین اجتماعی گیلان صورت میگیرد خاطرنشان ساخت: از بیستم اسفندماه علاوه براین پرداخت قریب به ٧٥٠ میلیارد ریال عیدی بازنشستگان نیز به همراه مستمری ها در حساب ها کارسازی خواهد شد . شایان ذکر است ٣٩٥ هزار بیمه شده اصلی ، بیش از ٨٠٠٠ مقرری بگیر بیمه بیکاری وقریب به ١٠٧٥٠٠ مستمری بگیر به اتفاق افراد تحت تکفل خود تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان هستند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code