| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران:انجام یک کسب و کار اغلب به معنای برخورد با هزینه ها یکی پس از دیگر دیگری و ماه به ماه است. گاهی اوقات، می تواند باعث شود که در پایان احساس درد و نا امیدی کنید.به همین دلیل، مدیران و صاحبان کسب و کار به طور یکسان و مداوم به دنبال پیدا کردن یک استراتژی جدید هستند که به آنها در کم کردن هزینه کمک کند، حتی اگر این کاهش هزینه اندک باشد! مطمئن باشید که در کسب و کار خود در مورد همه چیز زرنگ و دانا هستید. شما باید بدانید که پول خود را در کجا هزینه می کنید و اینکه آیا هیچ جایگزینی هست که باید در نظر گرفته شود.شما بهتر است به دنبال تصویر بزرگتر از کسب و کار و امور مالی خود باشید و از خود بپرسید که بزرگترین پس انداز را آیا می توانید با حداقل میزان سرمایه گذاری ایجاد کنید . تصویرهای بزرگ بسازید همه ما می توانیم با اعتماد به نفس عمل کنیم زمانی که اقدامات صرفه جویی در هزینه های باعث کاهش شادی کارمند به جای کاهش هزینه ها می شوند، زیرا شما در حال تلاش در رویکردی اشتباه هستید.چیزی که برای کسب و کار شما در دراز مدت ممکن است خوب باشد ،در کوتاه مدت به دست آوردن آن دشوار می باشد ، اما قطعا ارزش دارد. برون سپاری با برون سپاری می توانید اطمینان حاصل کنید که مشاغل به درستی انجام می شوند. به جای داشتن کسی در دو نقش و انجام هر دو به طور ناتمام ، هر فرد می تواند تنها در تخصص خود تمرکز کند و 100٪ از مهارت های خود به خوبی استفاده کند. تمام مخارج خود را در نظر داشته باشید برخی هزینه های اجتناب ناپذیر هستند، صاحبان کسب و کار و مدیران مالی مجبور به قبول آنها می باشند. حتی اگر هیچ کس دوست نداشته باشد پول خرج کند آنها اجتناب ناپذیر هستند، مانند کاغذ، لوازم التحریر و تجهیزات مانند کامپیوتر و میز همه مورد نیاز هستند. اما در هر هزینه و مکانی می تواند کاهش وجود داشته باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code