| دوشنبه، 05 مهر 1400

نگاه ایران: عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان اینکه مهم ترین مشکل پیش روی وکلای جوان در استان عدم وجود بازار کار است، گفت: وکلای جوان در استان گیلان در خصوص تأمین معیشت خود با مشکل مواجه هستند.

علیرضا امانی با اشاره به اینکه با توجه به اشباع تعداد وکلا در استان گیلان معیشت این افراد امروز از مهم ترین موضوعات در این حوزه است اظهار داشت: وکلای جوان در استان گیلان در خصوص تأمین معیشت خود با مشکل مواجه هستند. عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه تعداد وکلای استان با توجه به اعضای کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه به اندازه ای است که محاکم قضایی استان گنجایش پذیرش این حجم از وکلا را ندارند گفت: بر این اساس مهم ترین مشکل پیش روی وکلای جوان در استان عدم وجود بازار کار است. وی عدم وجود فرهنگ ارتباط با وکلا را دومین چالش موجود در این حرفه عنوان کرد و افزود: هنوز در استان گیلان بحث مراجعه و استفاده از وکیل به درستی نهادینه نشده است و متاسفانه مردم در استان گیلان زمانی به وکیل مراجعه می کنند که کار از کار گذشته است. امانی با بیان اینکه کار وکالت مانند بسیاری از کارهای دیگر یک کار صنفی تخصصی است و به طور حتم افراد با داشتن دانش و تخصص لازم می توانند در محکمه موفق باشند خاطرنشان کرد: فرهنگ مراجعه و استفاده از وکیل در استان گیلان وجود ندارد. عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه اخیراً موسسات حقوقی غیرمجاز با تعداد گسترده در استان ایجاد شده اند تصریح کرد: این موسسات بدون اخذ استعلامات لازم از کانون وکلا در استان ایجاد می شوند و متاسفانه ادارات ثبت به این موسسات مجوز تاسیس می دهند. وی ایجاد موسسات مذکور را در گسترش عدم بازار کار وکلای جوان تاثیرگذار دانست و افزود: این امر می تواند به صورت چشم گیر در ایجاد و تامین معیشت وکلا تاثیرگذار باشد و مردم در این موسسات به عده ای مراجعه می کنند که صلاحیت طرح دعوا در محاکم قضایی را ندارند. امانی تظاهر به امر وکالت را طبق ماده 55 لایحه استقرار قانون وکلا جرم دانست و بیان کرد: متاسفانه موسسات حقوقی به گونه ای تشکیل می شوند که وکیل دادگستری هیچ دخالتی در موضوع ندارد و این امر برای وکلا ایجاد مشکل می کند. عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به ماده یک قانون کیفری اخذ پرونده وکالت تصریح کرد: همه ساله کانون های وکلا طبق قانون مکلف به برگزاری آزمون های ورودی جهت پذیرش کارآموز وکالت هستند. امانی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون برگزاری آزمون ورودی وکالت یک تکلیف قانونی است تاکید کرد: کانون های وکلا طبق این قانون مکلف هستند که از طریق قانون، کارآموز وکالت بپذیرند. وی تاکید کرد: کمیسیون تعیین حد نصاب که متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان و رئیس کانون وکلا است تعداد پذیرش کارآموزان را در آزمون مذکور معین می کند. عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان تشکیل هرگونه کمپین مقابله با آزمون ورودی پذیرش وکلا را مقابله با قانون عنوان کرد و گفت: پذیرش کارآموز وکالت یک امر قانونی  و تعداد پذیرش کارآموزان به موجب قانون بر عهده کمیسیون است و تشکیل هرگونه کمپین در این راستا مغایر با قانون است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code