| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران:بهزیستی گیلان کارگاه آموزشی عروسک سازی و پرورش خلاقیت هنری کودکان مهدهای کودک برای مربیان و کارشناسان مهدهای کودک از امروز به مدت ۲ روز در سالن ورزشی جهانبخش عسگری بهزیستی برگزار کرد . ارتقاء سطح آموزش مربیان و کارشناسان مهدهای کودک استان از اهداف این کارگاه است . ۲۲۰ نفر از مدیران و مربیان مهدهای کودک استان در این کارگاه حضور دارند .

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code