| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران: احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان از دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان گیلان دیدار کرد و از نزدیک با مراجعه کنندگان، قضات و کارکنان دادگاه های تجدیدنظر استان به گفت وگو پرداخت.
روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان، رئیس شورای قضایی استان گیلان در این دیدار صمیمانه بر لزوم تکریم ارباب رجوع و تعامل مناسب با مراجعان تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه سال 1395 سالی پرکار برای دستگاه قضایی استان بوده است از عملکرد شعب دادگاه های تجدید نظر استان در سال جاری قدردانی کرد.
وی با تاکید بر ظرفیت های بالقوه دادگاه های تجدیدنظر استان گیلان خاطر نشان کرد: محاکم تجدیدنظر گیلان همواره در کنار مراجع نظارتی کمک رسان دستگاه قضایی بوده اند.
سیاوش پور قضاوت را کار اصلی دستگاه قضایی برشمرد و خاطر نشان کرد: سایر امور پیرامونی که در قوه قضائیه انجام می پذیرد در راستای هدف اصلی که همان قضاوت است انجام می شود.
این مقام ارشد قضایی تامین امنیت و آرامش روحی و روانی قضات و کارکنان دستگاه قضایی را امری ضروری دانست و افزود: در سایه چنین آرامشی  امکان ارائه خدمات بهتر به مردم شریف استان فراهم می شود.
وی در ادامه با اعلام اینکه تلاش شده است کلیه آمارهای قضایی در استان واقعی و سیستمی استخراج شود بیان کرد: کلیه مراجع نظارتی استان در تلاش هستند تا در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش زمان اطاله دادرسی کلیه پرونده های قضایی در سامانه ثبت شود.
وی در پایان تداوم جلسات هم اندیشی قضات تجدید نظر استان در طول سال و بصورت پیوسته را امری ضروری دانست و تصریح کرد: در این جلسات  مسائل حقوقی، دیدگاه ها و اختلاف نظرها در امر قضا بررسی شده و از نظرات در راستای صدور آرای متقن تر و آموزش قضات جوان استفاده بهینه می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code