| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران:اگر قانون پوشش در سازمان صداوسیما معلوم باشد، انتخاب های سلیقه ای مسوولان از بین می رود و دیگر لازم نیست که مجری جذابیت و همخوانی رنگ لباسش را به دلیل سلیقه مسوولی نادیده بگیرد. مژگان عیوضی، طراح لباس درباره قوانین سازمان صداوسیما برای پوشش مجریان گفت: ما چارچوب مشخصی برای پوشش مجریان در سازمان صداوسیما نداریم. هر لباسی، زیبا به نظر بیاید هر چند که پوشیده باشد، ممنوع است و این نشانگر انتخاب سلیقه ای مسوولان است. اگر سازمان برای پوشش، قانون داشته باشد و سلیقه ای عمل نکند می توان برای بهتر کردن پوشش مجریان کاری انجام داد. او افزود: من به عنوان طراح، لباسی طراحی کردم که از لحاظ پوششی و شرعی مشکلی نداشت و تنها مدل حجابش متفاوت بود اما سازمان این نوع لباس را نپسندید. این طراح لباس با اشاره به حساس بودن کار مجریان بیان کرد: مجریان کار حساسی دارند و اگر در برنامه زنده، لباس نامناسبی بپوشند به دلیل اینکه امکان بازبینی در برنامه زنده وجود ندارد، به دردسر می افتند؛ بنابراین مجری تا جایی که امکان دارد نباید مسوولی را تحریک کند. مجری برای اینکه خلاف میل یک مسوول لباسی را نپوشد، جذابیت لباس و همخوانی رنگ لباسش را نادیده می گیرد. او در ادامه گفت: من به یکی از مدیران شبکه پیشنهاد دادم که متنی مدون برای پوشش ایجاد کنند و طراح لباسی را در نظر بگیرند تا براساس این متن مدون و چارچوب کار کند. عیوضی با اشاره به راه حل مشکل پوشش مجریان در سازمان صداوسیما گفت: ما نمی توانیم بگوییم رسانه ملی حساس است و به ما ربطی ندارد که مجری چه لباسی می پوشد. اگر قانون پوشش در سازمان صداوسیما معلوم باشد، این انتخاب های سلیقه ای از بین می رود و اتفاق های خوبی می افتد. او در ادامه اضافه کرد: سازمان صداوسیما باید طراح لباس داشته باشد و بودجه ای برای طراحی لباس اختصاص دهد. طراح لباس باید در سازمان حضور داشته باشد که بر اساس تم و دکور برنامه برای مجری لباس طراحی کند و هزینه این لباس نیز برعهده تهیه کننده باشد. این طراح لباس در پایان گفت: مساله اصلی ما شرایط بیرونی جامعه و پوشش مردم است زیرا پوشش مردم با قوانینی که دولتمردان برای پوشش درنظر می گیرند متفاوت است. ما نباید از مجری انتظار داشته باشیم که همه لباس هایش را با قانون جامعه یکسان کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code