| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران:یک نماینده تهران در مجلس دهم از نمایندگانی که هنگام تذکر مجلس را به هم می زنند انتقاد کرد. ابوالفضل سروش در کانال تلگرامی خود نوشت:گاهی اوقات بعضی نماینده ها برای دادن یک تذکر کل مجلس رو بهم می زنند و داد و فریاد میکنند؛ نمیدونم آیا یه تذکر دادن این همه داد و بیداد می خواهد -البته بعضی میگویند وقتی دکتر پزشکیان و دکتر مطهری ریاست جلسه رو به عهده میگیرند بعضی جلسه رو به بی نظمی می کشند تا اینطور تداعی بشود این دو نفر که از فراکسیون امید هستند قدرت اداره جلسه رو ندارند تا سال بعدریزش آراء داشته باشند و انتخاب نشوند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code