| دوشنبه، 14 آذر 1401
[caption id="attachment_1067" align="alignnone" width="100"]بابک مهدی زاده* بابک مهدی زاده*[/caption] به جد معتقدم که محمد علی ثابت قدم تنها کسی است که در شرایط فعلی می تواند شهر رشت را از توسعه نیافتگی نجات دهد اما این اعتقاد باعث نمی شود که چشم را بر خطاهایش ببندم. چه آنکه انسان جایزالخطا است و نقد را برای همین مواقع گذاشتند تا نقاط ضعف برطرف و بر نقاط قوت افزون شود.  از همان روزهای اول از جناب ثابت قدم ، تمام قد حمایت کردم و همچنان هم حمایت خواهم کرد. چون عاشق شهرم هستم و برنامه های شهردار جوان را مناسب برای توسعه شهر می بینم اما از همان روزهای نخستین به ایشان نقدی داشتم که بارها به خودشان هم گفتم. چه آن زمان ها که خود را برای کاندیداتوری شهرداری رشت انتخاب می کرد چه آن زمان که بر صندلی ریاست نشست و چه هنوز که هنوز است این نقص را همراه خود دارد. روزهای نخستین با او از قطع درختان خیابان بیستون گفتم و از چهره زشتی که نصیب آن منطقه کرد. حتی در جریان قطع درختان میدان فرهنگ هم نقدم بر این بود که ای کاش قبل از اقدام به انجام این کار اطلاع رسانی و و از حواشی کاسته می شد. اما ظاهرا در بر همان پاشنه می چرخد و شهردار جوان عزیزمان با بعضی از اقدامات و تصمیمات حتی نقد همراهانش را هم باعث می شود. نمونه آخرش کاشت کیوسک بانک شهر در یک تیکه زمین فضای سبز کنار سبزه میدان است. اگر قطع درختان میدان فرهنگ به دلیل توسعه بود اما نصب آن بنای بدریخت و آهنی زشت جلوی یک درخت زیبا در یک محوطه کوچک فضای سبز چه توجیهی می تواند داشته باشد. تمام کشورهای توسعه یافته که به محیط زیست احترام می گذارند سعی می کنند کوچک ترین سهم شهرهایشان از فضای سبز را گسترش دهند اما در این شهر بنابه چه اصولی درخت تنومندی را پشت یک سازه نامتناسب با منطقه پنهان می کنند؟ چرا به جای گل کاری آهن کاشته می شود؟ اما نکته عجیب تر برای من این است که با توجه به شناختی که از جناب ثابت قدم دارم می دانم که ایشان چقدر حساس به زیبایی شهری است و بارها به مدیرانش تاکید کرده که المان های هویت ساز را در مناطقشان و محله ها نصب کنند. اما آیا سازه بدترکیب بانک شهر در فضای سبز کوچک میدان سبزه میدان المان هویت ساز این منطقه است؟ آیا در این شهر به این بزرگی مکان دیگری نبود که این سازه لعنتی به آن جا منتقل می شد و این همه انتقاد به شهردار نمی شد؟ آن هم شهرداری که با طرح مدرن پیاده راه سعی در زیباکردن مرکز شهر دارد. آیا کیوسک زشت بانک شهر مکان توریست پذیر است آن هم در مرکز شهر که قرار است هزاران توریست را در خود جای دهد یا اینکه آیا در همین فضای کوچک نمی شد تندیسی هویت ساز نصب کرد؟ مانند تندیس شاعر بزرگ شهرمان هوشنگ ابتهاج که خانه محل تولدش در همان نزدیکی هاست. صراحتا می گویم که دلیل این تناقض را درنمی یابم. از یک طرف پروژه بزرگی مانند پیاده راه سازی و سنگ فرش مرکز شهر در دست است و از طرف دیگر کیوسکی به این زشتی در مرکز شهر نصب می شود.  خلاصه آنکه نقد من به دوست و برادر عزیزم جناب محمد علی ثابت قدم شامل سه محور است. اول آنکه اصولا فضای سبز باید گسترش داده شود نه اینکه از حجمش کاسته شود آن هم به خاطر مواردی غیرلازم. دوم آنکه شهر بی قواره و قناس رشت نیازمند طرح های زیباساز است همان طور که بارها شهردار در طرح محله محوری مدیرانش را به رعایت این مهم توصیه می کند- نه اینکه باز سازه ای ناهمگون و بی تناسب در یکی از پر رفت و آمدترین مراکز شهر نصب شود. اما سومین نقد و مهم ترینش مربوط به نحوه تعامل آقای شهردار با افکار عمومی است. کاش آقای ثابت قدم عزیز کمی بیشتر به حساسیت های جامعه اهمیت می داد و قبل از هر تصمیمی عواقب کار را نیز می سنجید. بنده هیچ گاه حمایتم از ایشان را قطع نخواهم کرد اما ترس از این دارم که با ادامه این تصمیمات و برانگیختن حساسیت ها و به وجود آوردن حواشی متعدد حامیان صدیق ایشان یا ناگزیر به سکوت شوند یا در دام مخالفان مغرضشان بیافتند که در این صورت نه ایشان که شهر ما بازهم زیانش را متحمل می شود. برادر بزرگ من! شما شهردار خوب شهر عزیزم هستید اما به یاد داشته باشید میلیون چشم هر تصمیم و عملکرد شما را تحت نظر دارد. با همین فرمان جلو بروید اما بعضی از انحرافات را هم کنترل کنید. *روزنامه نگار نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود. 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code