| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران:ویکاس سواراپ سخنگوی وزارت امور خارجه هند این دیپلمات را به عنوان ماجد حسن عاشور دبیر اول سفارت عربستان سعودی در دهلی نو معرفی کرد. وزارت امور خارجه هند در بیانیه ای که منتشر کرد به جزئیات این مساله که چگونه این دیپلمات هند را ترک کرده نپرداخت. یکی از مقامات هند که خواست نامش فاش نشود، گفت: عربستان سعودی تصمیم گرفت تا این دیپلمات و خانواده اش را از هند خارج کند. این دو زن نپالی به عنوان خدمتکار در خانه لوکس این دیپلمات کار می کردند و وی را به زندانی کردن غیرقانونی و تجاوز به آن ها در ماه های اخیر متهم کردند. هفته گذشته پلیس پس از دریافت شکایتی از سوی یک سازمان غیردولتی این دو زن را از هند اخراج کرد. از آن زمان به بعد این دو زن به نپال بازگشتند. اگرچه پرونده ای علیه این دیپلمات تشکیل شده اما پلیس نمی تواند به خاطر مصونیت دیپلماتیکی علیه وی کاری انجام دهد. بر اساس کنوانسیون وین، دیپلمات ها در کشوری که در آنجا کار می کنند نمی توانند بازداشت یا مورد پیگرد کیفری قرار گیرند. در همین حال سفارت عربستان سعودی در هند اتهامات وارد شده علیه این دیپلمات را رد کرد و همچنین به پلیس اجازه بازجویی از وی را نداد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code