| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: اگر بخواهید از استرس، فشار زیاد دوری کنید باید این شغل ها را انتخاب کنبد.
آیا زیر فشار های کاری می شکنید؟ هنگامی که استرس دارید خرد می شوید؟

اگر این چنین هستید، بهتر است در کار های علمی و تعلیمی کار کنید و به سمت شغل های قانونی و پزشکی نروید.

براساس تحقیقات جدید انجام شده مقدار استرسی که کارمند باید تحمل می کند، از ۰ تا ۱۰۰ به شغل ها نمره داده شده است. آن هایی که نمره کمتری دارند به معنی کم بودن میزان استرس آن شغل است.

این ۱۲ مشاغل نمره استرس حدافل ۹۳ را دارند. اگر می توانید زیر فشار زیاد کار کتید و با استرس کنار بیایید این شغل ها را انتخاب کنبد.

۱.پلیس، آتش نشان و راننده آمبولانس 

میزان استرس: ۹۸.۵

میانگین حقوق: ۳۹،۴۱۰ دلار

۲. کارشناس بی هوشی

 

میزان استرس:۹۸.۲

میانگین حقوق:۱۵۸،۹۰۰ دلار

۳. تلفنچی 

میزان استرس:۹۸.۲

میانگین حقوق: ۳۹٫۳۵۰ دلار

۴. متخصص زایمان

میزان استرس: ۹۶.۵

میانگین حقوق : ۲۱۴٫۷۵۰ دلار

۶. جراح 

میزان استرس:۹۶.۲

میانگین حقوق: ۲۴۰٫۴۴۰ دلار

۷. خلبان،کمک خلبان و مهندس پرواز

میزان استرس: ۹۵.۲

میانگین حقوق: ۱۳۱٫۷۶۰ دلار

 ۸. حجامت کار

میزان استرس: ۹۵

میانگین حقوق: ۳۱٫۸۹۰ دلار

۹. گوینده و تحلیل گر خبر

میزان استرس : ۹۴.۷

میانگین حقوق: ۸۴٫۳۸۰ دلار

۱۰. مدیر آموزش و مدارس

میزان استرس: ۹۴.۲

میانگین حقوق: ۵۲٫۱۹۰ دلار

۱۱. روانشناس

میزان استرس: ۹۴.۲

میانگین حقوق:۴۳٫۹۹۰ دلار

۱۲. پزشک داخلی

میزان استرس : ۹۴

میانگین حقوق : ۱۹۰٫۵۳۰ دلار

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code