سه شنبه، 06 خرداد 1399 | 2020 Tuesday 26 ,May  
نگاه ایران: مرتضی شریفی شهردارمنطقه ۳ رشت دررابطه بااقدامات اخیر شهرداری اظهار داشت هرس درختان پیش از بارش برف سنگین که طی پیش بینی هواشناسی وستاد بحران چندشبانه روز تداوم خواهدداشت، توسط پرسنل خدوم شهرداری منطقه ۳برای جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از شکست شاخه ها ویاسقوط درختان انجام شد. شهردار منطقه ۳ رشت خبرداد چهار جلسه مدیریت بحران برای نحوه پیشبرد امور درمدت بحران ازسوی شهرداری برگزار و راهکار لازم به افراد ذیربط داده شده است. شهردار منطقه ۳ درتشریح اقدامات موثر دیگر برای برف روبی وراه گشایی وپیشگیری عواقب ناشی از بحران به توزیع دستگاه های سنگین درنقاط مختلف تحت پوشش منطقه ۳شهرداری که شامل استقراریک دستگاه بیل بکهو درمیدان نیروی دریایی تامقابل سپاه پل عراق ویک دستگاه لودراز ماشین آلات شهرداری منطقه ۳دربلوار رسالت.چمران بوده است اشاره نمود. شریفی درادامه بیان کرد با انجام هماهنگی اداری از سازمان عمران یک دستگاه گریدربرای مواقع لازم دربلوارخرمشهر ولیعصر به جانبازان ویک دستگاه لودر نومیدلام برای خیابان شهدامیدان زرجوب تاجانبازان مستقرشد. وی درتکمیل سخنانش افزود: برای تأمین ظرفیت دستگاه های سنگین دو دستگاه لودربرای برف روبی بلوارخرمشهر.کوی پاییزان. امام رضا ع وخیابان عاطفی. خیابان دفاع. خیابان احمد زاده _۳دستگاه گریدر برای مسیرهای بلوارمدرس، جانبازان، مصلی وبلوارامام رضا ع، وبلوارامام علی (ع) تامیدان گیل از پیمانکاران اجاره نمودیم. دراین راستا ۵دستگاه بیل بکهو برای مسیر خیابان پرند کوچه عظیم دوست وشهرک صبا.پیرکلاچای وکسبخ وخیابان فلسطین استقرار یافته است. شریفی برای خدمات رسانی شبانه روزی باشیفت بندی افراددرشهرداری منطقه ۳اعلام آمادگی نمود. شریفی همچنین از درنظر گرفتن جایزه نقدی برای شهروندانی که برای برف روبی محله خود اقدام کنند خبر داد.    

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code