| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، با اعلام بارش برف از سوی سازمان هواشناسی کلیه دستگاههای خدماتی شهرداری به حالت آماده باش هستند. علیرضا حاجی پور مدیرعامل سارمان مدیریت پسماند شهرداری رشت نیز از شهروندان خواست  تا در ایام برفی  همکاری لازم را با پاکبانان شهر داشته باشند. او با اشاره به احتمال وجود برف در کوچه ها گفت: از شهروندان می خواهیم  زباله خودشان را به نزدیک مسیر اصلی تردد خودروهای حمل زباله منتقل کنند. حاجی پور ادامه داد: این کار شهروندان سبب می شود تا زباله ای در زیر برف مدفون نماند و در کار نظافت شهر نیز خللی وارد نشود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code