چهارشنبه، 14 خرداد 1399 | 2020 Wednesday 03 ,June  
نگاه ایران:وزیر بهداشت در یادداشتی با اشاره به ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گریزی به جای خالی آیت الله هاشمی رفسنجانی زده است. سید حسن قاضی زاده هاشمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت؛ طی یک ماه و چند روز گذشته از آیت الله هاشمی رفسنجانی بسیار گفتند و بسیار شنیدیم؛ اما در ایام سالگرد پیروزی انقلاب، انقلابی که او برایش زحمت ها کشید و رنج ها برد، بیش از همیشه احساس کردم جایش چقدر خالی است. جایی که آسان پر نمی شود؛ که او رکنی اساسی از ارکان جمهوری اسلامی بود؛ مجاهدی نستوه که محل رجوع اهل دانش و دانشگاه، اصحاب فرهنگ، مردان سیاست و نخبگان کشور بود؛ زبان همه را می فهمید و می توانست به همان زبان سخن بگوید و مهم تر آن که سخنش بر دل ها می نشست و آرامش را بر دل همگان می نشاند. اما آنچه شاید کمتر بیان شده اینکه طی سال های پس از انقلاب، در کوران حوادث گوناگون، آیت الله با درایت و تدبیری که خاص ایشان بود، مانع از جدایی و ریزش بسیاری از نیروها، به ویژه جوانان شد و این یکی از ارزنده ترین خدماتش به کشور و انقلاب بود. جهان پرتنش امروز نیازمند مدیران و سیاستمدارانی است که دولت ها و ملت ها را به اعتدال، گفت وگو و منطق دعوت کنند و آیت الله هاشمی رفسنجانی چنین نقشی در سیاست داخلی، خارجی و امنیت ملی کشور داشت. امید که در سایه وحدت ملی و تحت لوای رهبری نظام که با درایت و دوراندیشی، کشتی انقلاب را از میان توفان های سخت به سلامت عبور داده اند، بتوانیم جای آن مبارز و سیاستمدار انقلابی را نیز در حد امکان پر کرده، با پیروی از مشی معتدل، نگاه دقیق مبتنی بر وحی و تعالیم الهی و باورش به مشورت و برگزیدن بهترین مسیر برای عزت و سربلندی نظام و کشور، راهش را ادامه دهیم.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code