سه شنبه، 13 خرداد 1399 | 2020 Tuesday 02 ,June  
نگاه ایران: آیت الله مکارم شیرازی روز گذشته در پاسخ به یک استفتاء درباره شرکت های هرمی که اخیرا به موسسات بازاریابی هرمی تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابی وارد میدان شده و شورای محترم نگهبان به فعالیت آنها جواز داده است، گفت: اولا با پیگیری های ریشه ای و دقیقی که در این زمینه کرده ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعا حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده اند. ثانیا تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است. انتظار می رود شورای محترم نگهبان در محدوده ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم می شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ما است، به خطر می افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.(اینجا بخوانید) اما این موضوع با واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبرو شد که در قالب پستی تلگرامی مستندات نظر فقهی شورای نگهبان را ارائه داد. «فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه ای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده ( ۱ ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( ۱ ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای را خلاف موازین شرع ندانستند.» عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراین باره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته اند. تاریخ : ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۴ شماره : ۲۰۰ / ۱۳۰۲۱۲ / ۲۱۰ / ۹۰۰۰ باسمه تعالی حضرت آیت الله جنتی ( دامت برکاته ) دبیر محترم شورای نگهبان با سلام و تحیّت به استحضار می رساند: آقای محمد برومند به موجب داد خواستی اعلام کرده است که: «بند ب و ج ماده ( ۱ ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( ۱۱ ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای» با قاعده فقهی «اکل مال به باطل» مغایر است. علیهذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم می شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره بر داری اعلام فرمایید. با تشکر محمد جعفر منتظری شماره : ۲۹۰۹ / ۱۰۰ / ۹۵ تاریخ : ۲۴ /۸ / ۹۵ رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیت عطف به نامه شماره ۲۰۰ /۱۳۰۲۱۲ /۲۱۰ /۹۰۰۰مورخ ۲۳ /۰۸ /۱۳۹۴؛ موضوع بند های (ب) و (ج ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱۱) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها ی بازار یابی شبکه ای، در جلسه مورخ ۱۹/ ۰۸ /۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد: – موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تبصره ۲-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­ الاتباع است. ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code