| دوشنبه، 10 مهر 1402
نگاه ایران: پزشک قلابی و پدرجوان که پس ازمرگ دلخراش کودک 4 ساله دستگیر شده اند، دربازجویی ها اتهام خود را نپذیرفتند.
 به گزارش ایران؛ پزشک قلابی با موهای ژولیده و ظاهری به هم ریخته، درحضوربازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران نشسته بود. اعتماد به نفس بالایی داشت و هر کلمه ای که به زبان می آورد منطقی پشتش قرار می داد. سعی داشت جملاتی را انتخاب کند که از اتهامش کم کند وازاتهام قتل پسرک رها شود.
در کنار ش نیز پدر شایان نشسته بود که مهندس مکانیک است. درابتدای جلسه تحقیق، مدیر ساختمان گفت: حدود 4 سال قبل پدر و مادر کامران - پزشک قلابی - که ساکن مجتمع بودند به فاصله کوتاهی فوت کردند. بعد ازمرگ آنها کامران را برای نخستین بار دیدیم. پسر عمویش می گفت: کامران به خاطر مشکلاتی که داشته حدود دوسال ازسوی خانواده اش حبس شده بود.آن طورکه اومی گفت: کامران تحصیلاتی در خارج از کشور ندارد و تنها 15 روز برای ترک اعتیاد به مالزی برده شد. کامران رفتار معقولی باهمه داشت و همه او را دکتر صدا می کردند. حتی برای من «ام آر آی» و چند نسخه هم برای سایر ساکنان ساختمان نوشت. همیشه از بوی تعفن داخل آپارتمانش شکایت داشتیم و بعد از دستگیری اش وقتی با هماهنگی قضایی وارد خانه شدیم پی بردیم که کامران واحد 142 متری را درمنطقه سعادت آباد به زباله دانی تبدیل کرده است. داخل حمام به قدری آشغال بود که من نمی دانم او چطور حمام می کرد. او شب ها هم روی آشغال ها می خوابید. پس ازاین ماجرا وهنگام تمیزکردن خانه کامران، یک متر لیزری و یک میخ پرچ پیدا کردیم. دو سال قبل ما تعمیرات داشتیم و کارگرها وسایل شان را در لابی ساختمان می گذاشتند، یک روز متوجه شدیم که وسایل گم شده اند و وسایل جدید خریدیم. بعد ازدو سال وسایلی که ناپدید شده بود را داخل خانه کامران پیدا کردیم.» درادامه جلسه، کامران به بازپرس گفت: «لیسانس متالوژی دارم و برای ادامه تحصیل به مالزی رفتم و مدرک متالوگرافی گرفتم. اما چون مدرکم به زبان انگلیسی بود و باید به فارسی ترجمه می کردم، این کار را نکردم و به همین دلیل نتوانستم مهر پزشکی بگیرم. وقتی به تهران آمدم پدر و مادرم در عرض 4 ماه فوت کردند. تنها برادرم نیزسال ها قبل در استخر غرق شد. به همین دلیل کسی را نداشتم و این تنهایی باعث افسردگی من شد. اوایل که به تهران آمده بودم در مؤسسات زبان تدریس می کردم. اما بعد از یک سال این کار را ترک کردم و تصمیم گرفتم کمی طبابت کنم. البته من برای کسی نسخه ننوشتم وفقط چهار بار از مهر جعلی استفاده کردم که برای انجام آزمایش بود. دو مهر جعلی درست کردم که یکی شماره نظام پزشکی اش اشتباه بود و آن را معدوم کردم و دومی شماره نظام پزشکی اش مربوط به دندانپزشکی با فامیلی خودم بود. او در رابطه با ماجرای مرگ شایان نیزگفت: «من ساعت 12 شب حادثه به خانه پدر شایان رفتم. درحالی که طبق نظریه پزشکی قانونی زمان استفاده از شربت متادون 3 ساعت قبل از حضور من بوده است. او می توانست در این مدت بچه اش را به دکتر ببرد. من هیچ دارویی تجویز نکرده ام و حتی قرص زغال را هم خود پدر و مادر شایان به او داده بودند. قبول دارم که مریضم و کمی مشکل دارم اما دست داشتن در مرگ کودک را قبول ندارم.» پدر شایان هم اظهارکرد: «من مهندس هستم و به صورت تفننی مواد مصرف می کنم. متادون را هم برای همین مسأله گرفتم. من می خواستم بچه را  نزد دکتر ببرم، او را روی کولم گذاشته بودم که یک دفعه کامران وارد شد و او را معاینه کرد و گفت حالش خوب می شود. گفت اگر سر و صدایی هم از بچه شنیدید موضوع نگران کننده ای نیست. ساعت حدود دو نصفه شب بود که متوجه شدم بچه نفس نمی کشد. همان موقع با اورژانس تماس گرفتم که وقتی آمدند وبچه را معاینه کردند گفتند بچه فوت کرده است.» در ادامه بازپرس منافی آذر، دکتر قلابی را به اتهام مشارکت در قتل عمدی شبه عمدی کودک چهار ساله، دخالت در امور پزشکی و معرفی خود به عنوان پزشک، جعل عنوان پزشک و جعل مهر پزشکی و سرقت و پدر شایان را به اتهام مشارکت در قتل شبه عمدی پسرش، انتقال  ندادن بموقع او به مرکز درمانی و بی توجهی به وضعیت کودک بازداشت کرد. ضمن اینکه دستورتحقیقات ویژه جنایی برای رفع ابهام های موجود درپرونده نیزصادروتیمی ازکارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی مسئول تحقیق دراین باره شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code