| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:مشکل قلبی وزیر اقتصاد، علی طیب نیا را از جلسه هیات دولت به بیمارستان شهید رجایی کشاند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، دچار درد در ناحیه قفسه سینه و فورا به بیمارستان شهید رجایی انتقال داده شد. اعضای هیات دولت در حال بررسی پیش نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور بودند که ناگهان این اتفاق برای وزیر اقتصاد افتاد و وی را فورا به بیمارستان منتقل کردند. پیگیری ها حاکی از آن است که وزیر اقتصاد پس از حدود ۲ ساعت بستری از بیمارستان مرخص شده است اما دکتر برای وی استراحت تجویز کرده است. به گفته نزدیکان وزیر اقتصاد، در حال حاضر حال عمومی طیب نیا خوب گزارش شده است. قرار بود جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل بیمه ایران امروز ساعت ۱۷ در محل این وزارتخانه برگزار شود که به همین دلیل، این جلسه لغو و به روز دیگری موکول شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code