| شنبه، 12 آذر 1401
استاندار گیلان با حادثه خیز خواندن گیلان
       کد خبر: 9484
نگاه ایران: استاندار گیلان در نشست مشترک با رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ایجاد آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژی زمین شناسی و اکتشافات ژئوفیزیک هوایی را در استان خواستار شد. محمد علی نجفی در نشست با محمد تقی کره ای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین شناسی کشور، گیلان را از جمله استان حادثه خیز طبیعی کشور دانست و افزود: از لحاظ مخاطرات زمین شناسی گیلان از جمله استان های پرحادثه طبیعی در کشور به شمار می رود. وی افزود: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی نوین و امکانات فنی توان اجرای پروژه های تحقیقاتی و اکتشافی را با کیفیت مناسب دارد. نجفی با بیان اینکه اکتشافات ژئوفیزیک هوایی برای دو پهنه پیشنهادی توسط سازمان زمین شناسی صورت پذیرد، گفت: روشهای ژئوفیزیک هوایی به دلیل توانمندی در پوشش سریع و یکنواخت مناطق وسیع و حتی کوهستانی و صعب العبور اهمیت زیادی در اکتشافات معدنی و مطالعات مهندسی در دنیا پیدا کرده اند که ضروری است در گیلان انجام شود. استاندار گیلان همچنین بر لزوم ایجاد آزمایشگاه نانوبیو تکنولوژی زمین شناسی در استان تأکید کرد و گفت: کاربردی نمودن حوزه های نوین نانو و زیست فناوری در علوم زمین و بویژه در بخش استحصال و فراوری عناصر معدنی ارزشمند موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه های فراوری و آلودگی کمتر محیط زیست توسط پساب ها و پسماندهای معدنی می شود. کره ای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی نیز در این نشست سیاست گذاری و تعیین خط مشی زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهیه، تدوین و اجرای طرح های زمین شناسی و اکتشافات معدنی، انجام بررسی های زمین شناسی و اکتشافات و شناسایی منابع و ذخائر مواد معدنی و تهیه گزارش های فنی، اقتصادی مقدماتی و نظارت و ارزیابی بر فعالیت های زمین شناسی و اکتشافات معدنی را از جمله وظایف این سازمان عنوان کرد
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code