| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران: مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۵۴۷ میلیون ریالی یک پزشک جراح گیلانی در این مرجع خبر داد. رضا قشلاقی اظهار کرد: با شکایت شاکی خصوصی مبنی بر اخذ وجه مازاد بر تعرفه وزارت بهداشت در جراحی عمل بینی و بررسی موضوع و صحت آن، با دستور رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان رشت، پرونده سایر بیماران نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد پزشک موصوف در سایر جراحی ها نیز تخلفاتی داشته است. وی افزود: با احضار پزشک متهم و اخذ اظهارات و دفاعیات وی و اعتراف به ارتکاب تخلف و ارایه تعهد کتبی مبنی بر رعایت مقررات صادره از سوی وزارت بهداشت، تخلف وی محرز تشخیص داده شد و نامبرده به استناد ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، به پرداخت مبلغ ۵۴۷ میلیون و ۸۰۸ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از آمادگی شعب تعزیرات حکومتی نسبت به دریافت شکایات شهروندان از تخلفات احتمالی پزشکان خبر داد و گفت: شکایات واصله به صورت ویژه و فوق العاده رسیدگی می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code