چهارشنبه، 09 مهر 1399 | 2020 Wednesday 30 ,September  
نگاه ایران:نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با انتقاد از ورود فاضلاب های صنعتی و شهری به دریای کاسپین نسبت به انقراض آبزیان دریای کاسپین به ویژه فوک خزری هشدار داد. جبار کوچکی نژاد با هشدار نسبت به انقراض نسل فوک خزری و همچنین دیگر آبزیان دریای کاسپین، گفت: عدم مدیریت صحیح در رابطه با دفع پساب های شهری، کشاورزی، صنعتی و همچنین آلودگی های نفتی نسل فوک خزری را همانند دیگر آبزیان در معرض تهدید قرار داده است. برخی ماهی های دریای کاسپین بوی نفت می دهند نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه برخی ماهی های دریای کاسپین بوی نفت می دهند، تصریح کرد: برداشت نفت توسط کشورهای حوزه دریای کاسپین به گونه ای است که  برخی ماهی ها بوی نفت می دهند؛ متاسفانه اکوسیستم این دریا در حال تغییر بوده و همچنین نسل آبزیان به ویژه فوک خزری به دلیل آلودگی های نفتی و صنعتی و همچنین برداشت های بی رویه ماهی کیلکا که فک از آن تغذیه می کند در معرض تهدید قرار گرفته است. وزارت امور خارجه با تدابیری دیپلماتیک معضل آلودگی دریای کاسپین را مرتفع کند وی با انتقاد از اینکه کشورهای همسایه عامل اصلی آلودگی نفتی دریای کاسپین هستند، تصریح کرد: متاسفانه همکاری و هماهنگی موثری میان کشورهای همسایه برای مدیریت آلودگی این دریا دیده نمی شود؛ به صورت جدی نیاز است وزارت امور خارجه با تدابیری دیپلماتیک و هوشمندانه معضل آلودگی دریای کاسپین را با همکاری کشورهای همسایه مرتفع کند. وضعیت آبزیان دریای کاسپین بحرانی است کوچکی نژاد وضعیت آبزیان دریای کاسپین را بحرانی خواند و با بیان اینکه کشورهای همسایه دریای کاسپین در رابطه با آلودگی این دریا هیچ گونه احساس مسئولیتی ندارند، ادامه داد: البته کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای کاسپین با حضور نمایندگان محیط زیست پنج کشور حاشیه دریای کاسپین جلساتی را برگزار می کند اما لازم است که این جلسات بیشتر شده و در این جلسات تمامی کشورها ملزم به منع صید بی رویه آبزیانی که نسل آنها در خطر انقراض قرار دارد مانند فک خزری و همچنین رعایت استانداردهای زیست محیطی در هنگام برداشت نفت شوند. نماینده مردم رشت در مجلس دهم، افزود: اگر این کشورها نکات زیست محیطی را رعایت نکنند در این باره لازم است سازمان های بین المللی دخالت کرده و با کشورهای متخلف به صورت جدی برخورد کنند زیرا اگر  هر یک از کشورهای همجوار دریای کاسپین قوانین زیست محیطی این دریاچه بین المللی را رعایت نکنند تمامی کشورهای منطقه متضرر می شوند. نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی،با تاکید بر اینکه کشورهای حوزه دریای کاسپین و همچنین ایران نباید با سهل انگاری نسل آبزیان این دریا را در معرض تهدید قرار دهند، گفت: این دریا معدن و سرچشمه انواع آبزیان دریایی بی نظیر دنیا است و می تواند برای افراد بسیاری فرصت های اشتغال ایجاد کند این در حالی است که هر روز شاهد از بین رفتن آبزیان دریایی به علت سهل انگاری زیست محیطی برخی از کشورهای منطقه و همچنین ایران هستیم.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code