دوشنبه، 07 مهر 1399 | 2020 Monday 28 ,September  
نگاه ایران:رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: از سال آینده طرح پیشگیری خانه به خانه به منظور شناسایی معتادان اجرا خواهد شد. مجید رضازاده گفت: سازمان بهزیستی در زمینه پیشگیری از اعتیاد سه مرحله پیشگیری، درمان و حمایت های پس از درمان را در دستور کار خود دارد. وی در خصوص پیشگیری از اعتیاد گفت: در زمینه پیشگیری از اعتیاد ۵۰۰۰ تیم اجتماع محور در قالب شبکه "اترک" در کشور فعالیت می کنند؛ به طوری که در محله ها در تیم های اجتماع محور آموزش و انگیزه ایجاد می شود و اجرای طرح "توانمندسازی محله محور" در بهزیستی نیز بر اساس همین رویکرد بوده است. رضازاده در پایان گفت: در حال حاضر ۱۱۵۰ مرکز اقامتی میان مدت، ۱۱۷۰ طرح پایه درمان اعتیاد، ۱۴۰ مرکز کاهش آسیب، ۴۵ سرپناه شبانه و ۲۵۰ تیم سیار نیز برای درمان اعتیاد در کشور فعالیت می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code