| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: رییس دادگستری باغملک ازدستگیری ۱۲۵ نفرمتهم درخصوص درگیری خونین روستای پتک این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، خداکرم رحیمی بهمنیاری با تایید خبرکشته شدن ۱۰ نفر ازطرفین درگیری مسلحانه روز دوشنبه روستای پتک شهرستان باغملک دراستان خوزستان اظهارکرد: ساعت 17:30 دقیقه روز بیست وسوم شهریورماه ۹۴ دوطایفه محمدی ومحمد موسایی درروستای پتک شهرستان باغملک با یکدیگر درگیر شدند که دراین درگیری ۱۰ نفر کشته شد. باغملک0 وی ادامه داد: با توجه به شدت درگیری وکشته شدن تعدادی ازاهالی روستا، دستور بازداشت همه عوامل این درگیری صادر شد. رحیمی افزود: متهمان این درگیری که به دلیل اختلاف ملکی با هم درگیر شدند در بیش از ۹روستای باغملک ودو روستای رامهرمز ساکن هستند که پس از صدور دستور قضایی برای ورود به منزل آنان وهماهنگی با دادستان و نیروی انتظامی این دو شهرستان، ماموران اقدام به ورود به منزل و دستگیری عوامل اصلی قتل ها و سایر مته مان کردند. وی گفت: متاسفانه درمیان کشته شدگان، کودک، نوجوان وپیرمرد نیز به چشم می خورد ضمن اینکه این درگیری تعداد زیادی مجروح نیز بدنبال داشت که در حال مداوا هستند. باغملک3 رییس دادگستری شهرستان باغملک افزود: شورای تامین شهرستان به صورت فوق العاده تشکیل وتصمیماتی دراین خصوص گرفته شده است. رحیمی گفت: این دو طایفه پیش ازاین نیز با هم درگیری هایی داشتند که در آن درگیری نیز قتل هایی رخ داده بود. روستای «پتک جلالی» ازتوابع بخش می داوود شهرستان باغملک درشمال خوزستان و در۱۵۰ کیلومتری شرق اهواز قرار دارد. دراین روستا ۲۵۰ خانوار با جمعیت دوهزار نفر ساکن هستند که شغل اغلب آنان کشاورزی و دامپروری است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code