سه شنبه، 08 مهر 1399 | 2020 Tuesday 29 ,September  
نگاه ایران: تازه داماد که ازبهانه گیری های دائمی همسرعقد کرده اش به ستوه آمده بود وقتی پی برد او طلاق می خواهد، دراوج خشم و عصبانیت اسلحه ای تهیه کرد وتصمیم گرفت همسرش را بکشد،اما دخترجوان پس از شلیک گلوله ای، درچشم به هم زدنی در خودرو درحال حرکت را باز کرد و بیرون پرید.
مرد جوان دستبند به دست کنار سایر متهمان دراداره آگاهی تهران ایستاده بود، اما اتهام اش خیلی سنگین ترازدیگرمتهمان بود؛اتهام اش تیراندازی و اقدام به قتل همسرش بود. شهرام گفت: «23 سال دارم و کارگر هستم. حدود یک سال قبل در بزرگراه قم - تهران، مادر و دختری را دیدم که منتظرماشین بودند و می خواستند به تهران بروند. از آنجا که هم مسیر بودیم، آنها را سوار کردم. در طول راه، هم صحبت شدیم تا اینکه زن میانسال شماره تلفنم را گرفت.پس ازمدتی تماس هایمان ادامه یافت ومن دلبسته دختراین زن شدم. مینا از همان اول گفت که تمام اعضای خانواده اش طلاق گرفته اند و دلش می خواهد من با این موضوع کنار بیایم.! من هم چون واقعاً او را دوست داشتم با اینکه 8 سال از من بزرگتر بود، قبول کردم و درنهایت دی ماه امسال عقد کردیم، اما از همان روزی که عقد کردیم بهانه های مینا شروع شد و گفت طلاق و مهریه را باهم می خواهد. مهریه اش 264 سکه بود. به مینا گفتم: «من یک کارگر ساده هستم چطور می توانم این همه پول را به تو بدهم. از طرفی من دلم می خواهد با تو زندگی کنم.» اما افسوس که حرفهایم فایده ای نداشت،چراکه مینا حتی حکم توقیف خودروی من را هم گرفت. سیاوش ادامه داد: «درحالی که فهمیده بودم در دام بدی افتاده ام و هیچ راه فراری هم نداشتم تصمیم گرفتم اول او را بکشم بعد خودم را. برای همین 24 دی به سراغ مینا رفتم تا به دادگاه برویم و از هم طلاق بگیریم. داخل ماشین از مینا پرسیدم، هنوز می خواهی طلاق بگیری و زمانی که پاسخ اش را شنیدم، دیگر صبر نکردم و با اسلحه کلت به طرفش تیراندازی کردم. تیر به شیشه ماشین خورد و مینا که شرایط را این طور دید در خودرو را باز کرد و خودش را به بیرون پرتاب کرد. بعد از طی مسافتی هم مادرزنم که داخل نشسته و شاهد ماجرا بود پیاده شد. بعد از آن با مینا تماس گرفتم و حالش را پرسیدم که گفت خوب است،اما دیروز که به درخواست مینا برای طلاق به دادگاه رفته بودم، توسط مأموران دستگیر شدم و الان هم اینجا هستم. صحبت های سیاوش به اینجا که رسید، مینا وارد اداره آگاهی شد. دختر جوان با دیدن سیاوش اشک ازچشم هایش جاری شد و  گفت: چطور خجالت نکشیدی که می خواستی منو بکشی و... دقایقی بعد وقتی تازه متوجه حضورم شده بود گفت: بعد ازیک سال رفت و آمد ، خانواده ام به او جواب مثبت دادند. همان روزی که عقد کردیم دعوایی راه انداخت که بیا و ببین. سیاوش دست بزن دارد و سر کوچک ترین موضوعی کتکم می زند. در عرض سه ماه مرا 6 بار کتک زده اوایل اجازه نمی دادم خانواده ام متوجه شوند، اما مگر می شد؟ بالاخره خانواده ها فهمیدند و درنهایت خانواده ام ازمن خواستند که طلاق بگیرم. اول گفتم هیچی نمی خواهم، فقط طلاقم را بده. اما او تهدید کرد که تو را می کشم و فرار می کنم و به خارج از کشور می روم. من هم ترسیدم و از او شکایت کردم. روز حادثه به سراغم آمد و گفت می خواهد توافقی طلاقم بدهد. با مادرم سوار ماشینش شدیم اما در بین راه، مسیرش را عوض کرد. به او گفتم چرا راه را تغییر دادی، که یک دفعه اسلحه را به طرفم گرفت و شلیک کرد درحالی که ترسیده بودم، ناخودآگاه خودم را از ماشین بیرون انداختم و... سیاوش که تا آن موقع شنونده بود گفت: «من تمام این کار ها را کردم فقط برای اینکه عاشقت بودم. خواهش می کنم برو و شکایتت را پس بگیر. باورکن نمی توانم بدون تو زندگی کنم . *عکس تزئینی است
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code