| یکشنبه، 10 مهر 1401
نگاه ایران: واژه «گردشگر» به فردی اطلاق می شود که به قصد سفر از مبدأ تا مقصد و برعکس با درنظرگرفتن شرایط اقتصاد خانواده، برای گذراندن لحظه های خوش و مفرح برنامه ریزی کرده و سفرش با رضایت کامل همراه باشد. بااین تعریف، تعداد گردشگر را با مستندات مراکز اقامتی و پذیرایی و همچنین مراکز خرید سنجیده و سپس به ارائه آمار اقدام می کنند.  اینکه مسئولان گردشگری در ارائه آمار گردشگری از هم سبقت گرفته و با آماری گوناگون سعی در گزارش عملکرد خود دارند، گویی موضوعی است که سال هاست با انشائی گوناگون، اما با موضوعی یکسان، توسط آمارنویسان بی آمار نگاشته و در جامعه آگاه ایرانی قرائت می شود. از این زاویه آمار ورود گردشگر در نقاط مختلف کشور در ایام نوروز با فرازونشیب بیان شده و از واقعیت های موجود در مراکز اقامتی و پذیرایی هر استان و شهر به دور است. آنچه از یک نگاه ساده و برآورد تعداد گردشگر در اماکن عمومی به نظر می آید، شلوغی یا خلوتی در ساعات اوج تراکم در این اماکن است که تخمین مسافر یا همان گردشگر به راحتی قابل محاسبه است؛ امری که در ایام نوروز ٩٤ کمتر به چشم می خورد و بسیاری از اماکن فاقد مسافر یا گردشگرانی بود که به قصد سفر، راهی شهر یا مکان دیگری شده باشند. در استراتژی سفر، آنچه بیش ازهمه به چشم می خورد، در وهله اول انتخاب مقصد براساس سلیقه و اعتقادی است مسافر دارد و از طرفی، دیگر هزینه هایی است که بر این سفر مترتب بوده و هر دو سوی این نظریه، برای جامعه ایرانی از اهمیت بالا و والایی برخوردار است؛ چه آنجایی که مراکز دینی و مذهبی و چه مراکز تفریحی، هر ساله از جمعیت قابل قبولی استقبال می کرد و در نوروز امسال از اقبال بسیار کمتری برخوردار بود.  کاش این «کاهش سفر» را مسئولان ابتدا با رویکردی کاملا صادقانه ریشه یابی کرده و از دید اقتصادی و تصمیم نگر خانواده که با انگیزه، شروع سفر در آن شکل می گیرد به آن بپردازند و سپس با شفافیت به اطلاع رسانی اقدام کنند تا ازاین منظر به راستی آزمایی شهره شده و در سایر گزارش ها، باور عمومی را با خود همراه کنند.  نگارنده که خود مستقیم با ورود گردشگر در یکی از مهم ترین شهرهای «گردشگرپذیر» ایران - مشهد مقدس- در روزهای متوالی مواجه بودم و با استنادبه شواهد خویش، این آمار را رد کرده و با اعتقاد بر این اصل که «گردشگر آمار را می سازد، نه آمار گردشگر را»، به مسئولان پیشنهاد می کنم قدری به صداقت بها دهیم.  معمولا کشورهای گردشگرپذیر دنیا و حتی در همین کشورهای هم جوار ما و کمی آن سوتر در کشورهای خاور دور، بسته به وضعیت و موقعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مجاری گوناگون و با برنامه ریزی دقیق و کاربردی، به آمار گیری مبادرت کرده و این داده ها تنها از یک منبع اعلام می شود. امری که در ایران اسیر چندگانگی تفسیر و تحلیل منابع گوناگون است و از دل آن آماری متفاوت و سلیقه ای و مطابق با سیاست های اتخاذی، استخراج می شود. این در حالی است که کسب آمار و اطلاعات دقیق برای بررسی بازار گردشگری و رشد و توسعه آن، ضرورت کامل داشته و بر اقتصاد کشور تأثیر بسزایی دارد، چه آن زمان که بحث جانشینی اقتصادی نو و غیروابسته مطرح بوده و چه آن زمانی که اقتصاد حاکم به شکوفایی برسد. در این مورد، چنان چه ایران بتواند با شاخص های استاندارد جهانی هم ترازی کرده و در کنار داده های صحیح آماری، به علت و معلول سفرهای انجام نشده پی ببرد، راهی به گشودن بن بست «اقتصاد گردشگری» خواهد یافت، در غیراین صورت همچنان در کوره راهی، به دنبال گردشگر خواهیم بود.
به اشتراک بگذارید:
برچسب‌ها: یادداشت

نگاه شما:

security code