| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:جمیله فاطمی فرزند پریدخت سپهری با اعلام خبر فوت مادرش گفت: «مادرم یک ماه قبل به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود. دو سه روز قبل یک سکته دیگر داشت و همین باعث شد که صبح امروز (۱۸ بهمن ماه) ساعت سه و نیم از دنیا برود.» او درباره آثار پریدخت سپهری نیز اظهار کرد: «مادرم از جوانی به شعر و نقاشی علاقه مند بودند و دستی هم در قلم داشتند. کتاب «سهراب، مرغ مهاجر»، «هر کجا هستم باشم» که برگرفته ای از قصه زندگی خود اوست و همچنین کتاب های «هنوز در سفرم» و «جای پای دوست» شامل نامه های سهراب سپهری و نوشته ها و نامه های دوستان سهراب به این شاعر و نقاش شهیر ایرانی از جمله کتاب های مادرم هستند.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code